Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Henning Wehn

Gwyliwch Lysgennad Comedi'r Almaen Henning Wehn yn rhoi golchad iawn i bopeth a bod yn dyst iddo'n gwasgu rhywfaint o synnwyr allan o'r hyn sy’n nonsens.

Nid oes gan Henning agenda, mae'n digwydd bod yn iawn bob amser. Mae'n felltith. 

"Meistr ar ddefnyddio ei statws fel un o'r tu allan. Deifiol a doniol" The Times
"Mae e'n Almaenwr ond mae ei galon y y lle iawn" rmeddai rhyw foi ar Twitter

 

Mae ymddangosiadau teledu a radio diweddaraf Henning yn cynnwys "Have I Got News For You" BBC1, "Would I Lie To You" BBC1, "Live At The Apollo" BBC2, "Guessable" Comedy Central, "Question Time" BBC1, "8 Out Of Cats Does Countdown" Channel 4, "Fighting Talk" BBC Radio 5 Live a "The Unbelievable Truth" BBC Radio 4.

"Wunderbar" The Times 
"Cor blimey" The Guardian

 

Gwefan Henning Wehn
16+

 
  • Pris Safonol: £25.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr