Frank Skinner: Showbiz

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae’r comedïwr Frank Skinner wedi gwneud i ni chwerthin am dros 30 mlynedd gyda’i waith comedi uchel ei barch.

Ar ben hynny, mae’n cael ei gofio am ei gydweithio mynych â’i gyd-gomediwr, David Baddiel gan gynnwys y Fantasy Football League yn ogystal â bod yn gyd-awdur ar eiriau’r gân bêl-droed Three Lions gyda band y Lightning Seeds.

Yn y blynyddoedd diweddar, mae Frank wedi dod yn wyneb cyfarwydd ar ein sgriniau teledu wrth gyflwyno Room 101 ac mae’n cyflwyno ei sioe radio ei hun ar Ddydd Sadwrn gydag Alun Cochrane ar Absolute Radio.

Eto i gyd, ar lwyfan comedi lle gwnaeth Frank ei enw gyntaf y mae pobl fwyaf hoff ohono.Nôl ym 1987, gwariodd £400 o’r £435 oedd ganddo yn archebu ystafell yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin.Bedair blynedd yn ddiweddarach, dychwelodd i guro Jack DeeEddie Izzard a chipio’r Wobr Perrier mawr ei bri.

Dros dri degawd yn ddiweddarach, erys Frank Skinner yn un o’r bobl orau o fyd Showbiz! 

‘Provocative, remorseless, and very, very funny’ Times 

‘One of Britain’s funniest men’ Evening Standard

 
 Pris Safonol  £25.00 (a ffi archebu o £2.50)

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.00  Egwyl
20.30  FRANK SKINNER
21.30  DIWEDD                                                                      

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.