Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Foil, Arms and Hog - Swines - AILDREFNU

Dewch i weld sioe yn llawn rwtsh wedi’i sgriptio…

Mae pennaf driawd sgetshis Iwerddon yn ei ôl ar daith ac i’w ganlyn ei sioe newydd Swines. Yn sgìl dros gan miliwn o hits, mae’r grŵp fwyaf adnabyddus am eu sgetshis ar lein, ond yn y sioe fyw maen nhw are eu gorau. Daeth clod y beirniaid i ran y triawd eleni, yn sioe adolygwyd orau yng Ngŵyl Ymylon Caeredin, a bellach maen nhw’n hel eu pac ledled gwledydd Prydain. Maen nhw hyd yn oed yn dod i Gymru. Dewch i weld awr o lol botas maip wedi’i sgriptio, cymeriadau gwyrdroedig, cerddoriaeth a byrfyfyrio ar ddamwain.

'Very funny' (Rowan Atkinson)

'An effervescent hour of fast-paced gags, fizzing with energy, invention and great lines' (Chortle.co.uk)

'Quite simply, a sensation' (Edinburgh Festivals Magazine).

★★★★★ (Irish Times)  ★★★★ (Times)  ★★★★★ (Irish Examiner)
★★★★★ (Broadway Baby) ★★★★★ (Metro) ★★★★★ (Ed Fest Mag)
★★★★★ (Edinburgh Guide

Oedran isaf: 14+
Rhegi a phynciau i oedolion yn debygol

 
  • Pris Safonol: £23

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr