Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Foil, Arms and Hog - Swines - AILDREFNU

Gyda dros 150 miliwn yn gwylio ar YouTube a 648,000 o danysgrifwyr, Foil, Arms & Hog yn fwyaf adnabyddus am eu brasluniau ar-lein. Ond dyma'r sioe fyw lle maen nhw wir yn disgleirio, ac yn awr maen nhw'n dod â SWINES i lwyth o leoliadau ar hyd a lled y DU. Maen nhw hyd yn oed yn mynd i Gymru!

Mae seren y triawd yn sicr ar ei fyny – cymaint felly, mewn gwirionedd, fod Swines wedi’i enwi gan Ganllaw Comedi Prydain fel y sioe a adolygwyd orau yng ngŵyl ymylol Caeredin ar gyfer 2019 – gyda sgôr seren gyfartalog o 4.5 ar gyfer pob adolygiad. Felly rhowch ddillad smart ymlaen, gadewch y tŷ a dewch i weld awr o nonsens wedi'i sgriptio, cymeriadau hurt, cerddoriaeth, a byrfyfyrio anfwriadol.

Foil Arms a Hog yw Sean Finegan (Foil), Conor McKenna (Arms) a Sean Flanagan (Hog), a gyfarfu yngNgholeg y Brifysgol Dulyn wrth astudio pensaernïaeth, peirianneg a geneteg, a phenderfynon nhw roi’r gorau i hynny i gyd i ddilyn y celfyddyd nobl o fod yn gwbl wirion, ac eto'n arsylwadol, ac eto weithiau'n amserol iawn ac yn athronyddol.

Ers hynny mae'r bechgyn wedi dod yn bell, ac yn ogystal â llenwi lleoliadau gyda chwerthin yn eu sioeau byw maent wedi cofleidio'r bydysawd digidol i fod yn sêr rhyngrwyd. Ar wahân i'r 150 miliwn ar YouTube, mae ganddynt hefyd bron 1.2 miliwn o ddilynwyr Facebook ac ambell un ar Twitter hefyd. Y cyfan am eu bod yn gwneud straeon cryno, wedi'u ffilmio'n dynn sy'n berthnasol yn ddiwylliannol ac yn hurt. Ond yn bennaf oll, fel y tystia Rowan Atkinson, mae'r trio yn "ddoniol iawn".

Perfformio'n fyw yw'r hyn y mae FA&H yn ei wneud gorau, a’r tu hwnt i Iwerddon maent wedi teithio i'r DU, UDA ac Awstralia – i gymeradwyaeth gadarn. Yn dilyn ymlaen o deithiau llwyddiannus OINK a CRAICLING, enillodd SWINES ganmoliaeth feirniadol yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2019. 

'Very funny' (Rowan Atkinson)

'An effervescent hour of fast-paced gags, fizzing with energy, invention and great lines' (Chortle.co.uk)

'Quite simply, a sensation' (Edinburgh Festivals Magazine).

★★★★★ (Irish Times)  ★★★★ (Times)  ★★★★★ (Irish Examiner)
★★★★★ (Broadway Baby) ★★★★★ (Metro) ★★★★★ (Ed Fest Mag)
★★★★★ (Edinburgh Guide

Oedran isaf: 14+
Rhegi a phynciau i oedolion yn debygol

 
  • Pris Safonol: £23

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr