Fascinating Aïda

Dyma Nhw yn Eu Holau o’r Diwedd!

Mae Dillie Keane, Adèle Anderson a Liza Pulman yn hel eu pac i’w chychwyn hi ar daith.

Ac i’w canlyn detholiad o hen ffefrynnau, caneuon na chlywsoch chi erioed o’r blaen a rhai y mae’n edifar gennych eu clywed yn y lle cynta.Mae’r caneuon yn gyfamserol ac yn ddigri dat ddagrau.

Fe’u henwebwyd deirgwaith am Wobr Olivier ac ar YouTube a Gweplyfr gwyliwyd Cheap Flights a’u cân Nadolig anhygoel o faswedd bum miliwn ar hugain o weithiau - rhy dda i’w colli, siawns? 

Canllaw Oedran  14+.  Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn. 

 
 Pris Safonol £25.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr