Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Fascinating Aïda - AILDREFNU

David Johnson a John Mackay yn cyflwyno   
Fascinating Aïda 

Ar ôl gwerthu pob tocyn ym mis Chwefror 2020 ac o fawr alw amdanyn nhw, mae Dillie Keane, Adèle Anderson a Liza Pulman yn dod yn eu holau i Gaerdydd, Neuadd Dewi Sant. 

Bydd yma ddetholiad o hen ffefrynnau, caneuon na chlywsoch mohonyn nhw o’r blaen a rhai y buasai’n dda gennych beidio â’u clywed yn y lle cynta.Mae’r caneuon yn ddigri dat ddagrau ac i’r funud - does dim atal ar y  glamor.  

A chanddyn nhw dri enwebiad Gwobr Olivier a Cheap Flights a’u cân Dolig ddigon i ddychryn y saint wedi’u gweld dros 25 miliwn o weithiau ar YouTube a Facebook, allwch chi mo’u colli nhw yn eich byw!

'Cabaret Heaven' ★★★★★ Metro
'Outrageous... seductive' ★★★★ Guardian
'I can’t recommend this show highly enough' ★★★★★ Mail on Sunday
'Hilarious'★★★★ Telegraph
'Engages the brain as well as the funny-bone' ★★★★★ Times

Logo Fascinating Aida

Canllaw Oedran14+  
(rhaid i bawb dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn)

Hyd y sioe: 2 awr ac egwyl
Llun gan: Steve Ullathorne

 
  • Pris Safonol: £25

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr