Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Ed Gamble: Electric

Ar ôl taith o gwmpas ei dŷ – oedd dan ei sang - yn 2020 (a estynnwyd hyd at 2021 o fawr alw amdani), mae Ol’ Broken Pancreas yn wefr i gyd ac yn barod i danio noson eto o hoelio sylw.

Mae’n llywydd y podlediad arobryn sgubol o lwyddiannus Off Menu ar y cyd â James Acaster, yn un o bencampwyr Taskmaster, a chanddo ei act arbennig ei hun, Blood Sugar, sydd ar gael drwy’r byd yn grwn ar Amazon Prime.

Fel y’i gwelwyd ac y’i clywyd ar Mock the Week (BBC2), Live At the Apollo (BBC), The Russell Howard Hour (Sky), QI (BBC2), Would I Lie To You (BBC) ac ar fore Sul ar Radio X ochr yn ochr â Matthew Crosby.


“an ability to open his mouth and spontaneously say something hysterically funny”
James Kettle, The Guardian

“he is on irresistible form”
Rupert Hawksley, The Telegraph

“a seriously strong show…Gamble is a powerful, compelling orator” 
Paul Fleckney, Chortle

“a hugely likeable performer…an excellent comic”
Paul Whitelaw, The Scotsman

“Superb stand-up” 
Ben Williams, Time Out

 
  • Pris Safonol: £23

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr