Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Ed Byrne: If I'm Honest - WEDI’I OHIRIO

Sioe newydd gan Ed Byrne fel y’i gwelwyd ar Live At The Apollo (Host, BBC), Mock The Week (BBC), The Pilgrimage (BBC), Top Gear (BBC) a QI (BBC).

Dewch at Ed ac yntau’n bwrw golwg hir a chaled arno’i hun ac yn ceisio penderfynu a oes ganddo UNRHYW deithi gwerth eu trosglwyddo i’w blant. 

www.edbyrne.com / TWITTER @MrEdByrne

Oedran isaf: 16+
Llun gan: IDIL SUKAN

 
  • Pris Safonol: £27.50

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro