Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Daniel Howell: We Are All Doomed

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

O blith difyrwyr y byd, mae Daniel Howell gyda’r mwyaf llwyddiannus, fel iâr ar d’ranau a phruddglwyfus.  Mae Dan yn adnabyddus ar gorn ei hiwmor hunanfychanol a choeglyd, yn gwanu ei gyllell i berfedd popeth sydd o’i le ar y byd a heb chwaith ei arbed ei hun.O lyfrau gyda’r gwerthwyr gorau, sioe arobryn ar BBC Radio 1, a biliynau wedi gwylio’i ddeunydd ar-lein enwog – hyd at deithiau drwy’r byd i dai dan eu sang yn perfformio comedi sy’n drwm gan gysyniad i dros hanner miliwn o bobl mewn deunaw o wledydd - mae cynulleidfa driw Dan yn cael ei olwg ar y byd yn gydnaws ac yn ei ddilyn i b’le bynnag mae’n mynd.

Ar yr un pryd â gwneud jôcs ar ei draul ei hun, mae Dan wedi rhannu ymrafael o ddifri â’i rywioldeb a’i iechyd meddwl, a arweiniodd at ei fideo arbennig yn ddiweddar Gay and Not Proud a’i lyfr werthodd fel slecs You Will Get Through This Night - canllaw di-lol sut i gadw’ch pwyll – yn ogystal â bod yn llysgennad balch Stonewall a Young Minds.

Mae ei sleifar o sioe lwyfan gomedi solo newydd “We’re All Doomed!” yma i fynnu ein bod yn derbyn yn onest dynged teulu dyn ynghyd â’r holl apocalypsau sy’n bygwth ein hysu’n ulw – ac os na chawn ni unrhyw reswm dros deimlo’n obeithiol am a ddaw, o leiaf chwerthin fel petai’n ddiwedd y byd ... achos mwya’r tebyg, dyna be ydi o. Ar daith drwy’r byd (tra mae yma o hyd) yn 2022, bydd Dan yn mynd yn ei ôl i oedfannau eiconig fel y London Palladium, Kings Theatre Dinas Efrog Newydd a The Ace yn Los Angeles, yn ogystal ag oedau ledled Awstralia ac Ewrop.

 

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 6 tocyn y pen)£30.50 | £45.50 | £58.00
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444):  Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn
  • Pecyn VIP trwy AXS @ £128.00
    • Cwrdd a Chyfarch
    • Bag anrhegion

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr