Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Chris Ramsey - AILDREFNU

Y SIOE STAND-UP NEWYDD SBON DANLLI GRAI 

Yn 2020 mae Chris Ramsey, y digrifwr mawr ei glod gan y beirniaid, yn hel ei bac i fynd ar ei daith stand-up fwyaf erioed. Wedi llenwi hyd y fyl oedfannau drwy hyd a lled y wlad yn cynnwys Newcastle Metro Arena, ddwywaith, “Ramsey has the potential to be a mainstream hit, a cult favourite or almost anything in between” (Sunday Times), felly peidiwch, da chi, â cholli’ch cyfle i’w ddal yn fyw ar lwyfan tra gallwch chi.   

Mae Chris newydd gyhoeddi ei sioe stand-up arbennig fyw ei hun fydd ar gael yn yr haf i’w ffrydio ar Amazon Prime. Ochr yn ochr â’i wraig Rosie mae hefyd yn gyd-lywydd y podlediad ysgubol o lwyddiannus Shagged. Married. Annoyed. a lawrlwythwyd – yn anhygoel - gynifer â phedair miliwn a hanner o weithiau. 

Yn ddiweddar fe’i gwelwyd yn llywyddu dwy gyfres o’i sioe deledu ei hun The Chris Ramsey Show a Chris Ramsey’s Stand up Central (Comedy Central ill dwy), bu hefyd yn wyneb cyfarwydd ar lawer o bennaf sioeau comedi gan gynnwys Celebrity Juice (ITV2), 8 out of 10 Cats (C4), Live at the Comedy Store (Comedy Central) a Virtually Famous (E4) ac enwi ond dyrnaid.

“Frighteningly talented… tearing up every stage he lands on” 
James Mullinger, GQ

“A brilliantly engaging natural storyteller” 
Bruce Dessau, Evening Standard

“Spinning blokey pub banter and unpretentious patter into stand-up gold” 
James Kettle, The Guardian Guide 

“Engaging and incisive” 
The Independent on Sunday

 
  • Pris Safonol: £25

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bars yn agor
19.00  Drysau'na agor 
19.30  Cymorth
20.00  Egwyl
20.30  CHRIS RAMSEY
21.45  DIWEDD                                                                         

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.