Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Brendan Schaub: 50 Shades of Brown - WEDI'I GANSLO

**WEDI'I GANSLO**

Noder, mae’r digwyddiad hwn WEDI’I GANSLO. Os ydych wedi talu â cherdyn credyd/debyd, byddwch yn cael eich arian yn ôl yn awtomatig. Os ydych wedi prynu drwy ddull arall, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 (peidiwch â gadael negeseuon llais neu yrru negeseuon testun gan na allwn ymateb iddynt ar y rhif symudol dros dro hwn) rhwng Dydd Llun-Dydd Gwener.

 
  • Pris Safonol: £28
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934: Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo
 

Digrifwr ar ddeudroed o Americanwr ydi Brendan Schaub, llywydd podlediadau, a phersonoliaeth ar y teledu, sydd â’i gartref yn Los Angeles, California. Ar hyn o bryd mae’n cyd-lywyddu dau bodlediad ysgubol o lwyddiannus gyda’i ffrindiau pennaf a’i gyd-ddigrifwyr. Dechreuodd ei yrfa podlediadau â’r sioe lwyddiannus The Fighter and the Kid ochr yn ochr â Bryan Callen o Mad TV. Gyda’i gilydd creodd y ddau chwip o sioe sy’n cael ei llwytho i lawr dros ddeng miliwn o weithiau’r mis. Buon y magodd y podlediad ddilynwyr cwlt yn sgìl bod yn gyson ymhlith pump uchaf iTunes yn y categori chwaraeon/comedi ers pum mlynedd. Yn ddiweddar datblygodd Schaub ei bodlediad diweddaraf i fynd â hi fel slecs, King & the Sting, ar y cyd â’i ffrind y digrifwr ar ddeudroed Theo Von. Saethodd y sioe i boblogrwydd digynsail, sef mynd yn syth i safle podlediad mwyaf poblogaidd y byd ar iTunes yn y fan ar yr episod gyntaf. Below the Belt ydi trydedd sioe Schaub yn ei ymerodraeth podledu y mae’n ei llywyddu ar ei ben ei hun, a phennaf bodlediad ymladd y byd. Mae Below the Belt yn gyson ymhlith pump uchaf iTunes yn y categori chwaraeon/comedi ac aeth yn syth i safle’r podlediad ail fwyaf yn y byd. Ym mhen yr hir a’r hwyr bu podlediad The Fighter and the Kid yn gyfrwng gwireddu breuddwyd bore oes Schaub, sef bod yn ddigrifwr ar ddeudroed. Mae bellach yn un o hoelion wyth clybiau comedi amlycaf Los Angeles, megis Comedy Store, Laugh Factory, ac Improv. Yn 2018 teithiodd Schaub y byd ar ei daith “Stay in Your Lane” yn cynnwys sioeau dan eu sang yn Awstralia, Llundain, Iwerddon, Canada, a thrwy hyd a lled yr Unol Daleithiau o LA i Efrog Newydd. Yn fwyaf nodedig gwerthodd bob tocyn yn theatr Wilbur yn Boston, Massachusetts. Ar ôl dwy flynedd ar ben y rhaglen mewn sioeau dan eu sang ym mhedwar ban byd, ar Ionawr 19eg, 2019 recordiodd Schaub ei raglen gomedi arbennig gyntaf, awr o ran hyd, You’d Be Surprised, gyda Showtime. Ar ben ei yrfa lwyddiannus ym myd comedi mae Schaub hefyd ar Play by Play Bravo, After Party E!, Below the Belt Showtime, seithfed tymor This is Not Happening Comedy Central, ffilm David Ayer Tax Collector sydd ar fin ymddangos, a phodlediad Fight Companion Joe Rogan.