Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Alan Carr: Regional Trinket

**Dyddiad newydd: Gwener 2 - Dydd Sadwrn 3 Medi 2022**

Mae’r Alan Carr sioe a oedd i’w gynnal ar Dydd Iau 1 - Dydd Gwener 2 Hydref 2020 a Ddydd Gwener 21 - Dydd Sadwrn 22 Mai 2021 wedi ei ohirio.

Cyn gynted ag y gallwn gadarnhau dyddiad newydd, byddwn yn e-bostio pawb a archebodd ac yn cyhoeddi unrhyw newydd ar ein gwefan a’n llwyfannau cymdeithasol.

Bydd y tocynnau presennol yn parhau yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

____________________________________________________________________

Mae hi bellach yn bedair blynedd ers i Alan fynd ar daith ac yn y cyfnod hwnnw fe’i cafodd ei hun mewn dramâu o bob lliw a llun.  Rhwng diwrnod ei briodas yn frith o sêr, a dod yn anarchydd drwy ddamwain, o ofni am ei fywyd mewn swyddfa rheoli ffin i ddod yn ffarmwr o’i anfodd, mae tri gair yn llamu i’r cof  ….. Ddim eto, Alan! 

Dewch at Alan ar daith ac yntau’n synfyfyrio ar y pethau sy’n gwneud ei fywyd yn rhyfedd ac yn rhyfeddol.

14+ heb eithriad: Rhegi a phynciau i oedolion yn debygol

"Sheer entertainment” Evening Standard
“Bellyachingly funny” The Sunday Telegraph

 
  • Pris Safonol (uchafswm o 8 tocyn y pen): £28.00

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

  1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.
  2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.
  3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.
  4. Cyfyngir gwerthiannau tocynnau i wyth y pen.
  5. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.
 
Bwciwch Nawr