Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - The Music of Judy

Richard Arnold
Richard Balcombe - arweinydd
London Concert Orchestra
Ac ensemble dawns gyda goreuon y byd

Dyma ddathlu cerddorol syfrdanol yr archseren o aderyn cân Judy Garland. 

Mae’r deyrnged drawiadol yma’n cynnwys canu byw aruthrol a choreograffi i wneud i chi dapio’ch traed i gyfeiliant seiniau big band y London Concert Orchestra. 

Sleifar o noson ac ynddi gerddoriaeth a ganwyd gan un o eiconau mwya’r pictiwrs yn hanes Hollywood. 

Rachel Tucker, un o flaenoresau’r gân yn y West End, sy’n serennu gydag ensemble o’r West End sy’n gantorion ac yn ddawnswyr pob copa walltog.

Ac at hynny ein llywydd gwych, Richard Arnold o Good Morning Britain, yn bwrw trem yn ôl ar yrfa fythgofiadwy Judy.

Gyda cherddoriaeth yn cynnwys

OVER THE RAINBOW – THE MAN THAT GOT AWAY
THE TROLLEY SONG – PUTTIN’ ON THE RITZ – GET HAPPY

a llond gwlad at hynny 

O’r ffordd frics felen i’r carped coch, dyma berfformiad cyffrous rhy dda i’w golli!

 
 Pris Safonol £18 | £22.50 | £29.50 | £38.50 | £44.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Seddi'r stalau @ £18 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 20% i ffwrdd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo