Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Karl Jenkins mewn Cyngerdd

Dyma Syr Karl Jenkins yn arwain dewis o’i hoff weithiau gan gynnwys pigion o The Armed Man, Symphonic Adiemus a pherfformiad cyflawn ei gampwaith diweddaraf Miserere. 

Gyda phigion arddunol o
SYMPHONIC ADIEMUS

THE MASS SUITE O THE ARMED MAN
(ugeinmlwyddiant y première)

PALLADIO 

A pherfformiad cyflawn
MISERERE: Songs of Mercy and Redemption


Syr Karl Jenkins arweinydd
Alexander Chance Gwrthdenor
Abel Selaocoe 
Unawdwr Soddgrwth
Côr Caerdydd 
Cerddorfa Gyngerdd Llundain

 
 Pris Safonol  £19.50 (Rheng 5 – golygfa o gefn y llwyfan a lle cyfyngedig iawn i goesau)
| £22.50 | £29.50 | £38.50 | £44.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)                   Seddi'r stalau @ £19.50 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Gostyngiad o 20%

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr