Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Karl Jenkins mewn Cyngerdd - AILDREFNU

Syr Karl Jenkins yn arwain detholiad o’i hoff weithiau gan gynnwys pigion o The Armed Man, Symphonic Adiemus a pherfformiad cyflawn ei gampwaith diweddaraf Miserere. 

Gyda phigion arddunol o

SYMPHONIC ADIEMUS

MISERERE: Songs of Mercy and Redemption 

PALLADIO 

CYFRES YR OFFEREN O THE ARMED MAN
(ugeinmlwyddiant y première)

Syr Karl Jenkins arweinydd
Alexander Chance uwchdenor
Abel Selaocoe sielo
Cerddorfa Gyngerdd Llundain

 
  • Pris Safonol: £19.50 (Rheng 5 – golygfa o gefn y llwyfan a lle cyfyngedig iawn i goesau) | £22.50 | £29.50 | £38.50 | £44.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £19.50 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Gostyngiad o 20%

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr