Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kim Wilde – Taith yr Hits Mwyaf - AILDREFNU

Ar ôl i ‘Here Come The Aliens’ a’r albwm byw diweddar ‘Aliens Live’ fynd a hi drwy’r byd yn grwn, mae Kim Wilde a’i band bondibethma’n ei chychwyn hi ar daith unwaith eto yn 2021 ar Daith Hits Mwyaf Kim. Yn cynnwys senglau sgubol o lwyddiannus o 1981 hyd at 2021, bydd hwn yn ddigwyddiad rhy dda i’w golli nid yn unig i selogion Kim Wilde, ond hefyd i selogion yr wyth degau. 

Bydd yma glasuron fel ‘Kids In America’, ‘Hangin’ On’, ‘You Came’ a hits eraill a glywn yn llai aml fel ‘A Million Miles Away’ a ‘Love Is Holy’ – does dim dau nad hon fydd y sioe Kim Wilde ddihafal. 

Run fath ag yn holl sioeau Kim, mae’r goleuo a’r sain yn ddi-feth o’r radd flaenaf… yn wledd wych i’r llygad ac, wrth reswm, y band mwyaf cyffrous yn y busnes… yn cynnwys y ddau ddrymiwr chwedlonol! 

Gwesteion arbennig Kim ar y daith yma ydi China Crisis, y grŵp gafodd hits fel ‘Wishful Thinking’ a ‘King in a Catholic Style’.

 
  • Pris Safonol: £32 | £36 | £39

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr