Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jason Donovan - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

JASON DONOVAN
EVEN MORE GOOD REASONS
Yn perfformio ei hits dramâu cerdd a pop mwyaf gyda band byw llawn!

“Rwyf wrth fy modd fod dyddiadau newydd fy nhaith Even More Good Reasons yn 2021 bellach wedi’u cadarnhau. Byddaf yn ei chychwyn hi ar daith i ddathlu dengmlwyddiant ar hugain fy albwm début ‘Ten Good Reasons’.Deng mlynedd ar hugain?Methu credu fel yr hedodd amser!

 

Byddai’n wych eich gweld chi i gyd, fel y gallwch chi forio canu a minnau’n perfformio fy hits pop i gyd, yn cynnwys ‘Too Many Broken Hearts’, ‘Especially For You’ ac ‘Any Dream Will Do’.Rwyf hefyd yn mynd i ganu fy holl hoff ganeuon o ddramâu cerdd a bydd y band llawn yn gwmni i mi, felly gawn ni hen hwyl a hanner gyda’n gilydd.
 

A minnau heb wneud fy sioeau byw fy hun ers tipyn go lew, rwy’n torri fy mol eisiau bod yno eto yng nghanol fy selogion i roi sioe egnïol newydd sy’n bersonol, yn greadigol ac yn fyfyrgar ... rhywbeth sy’n hiraethus ac ar yr un pryd yn noson allan dan gamp.”Wela i chi yno!”

Amser Drysau VIP: 17:30 i’w gadarnhau

 
  • Standard Price: £39 | £48

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Ddiwedd y 1980au y daeth Jason Donovan i’n bywydau ni, yn chwarae rhan Scott Robinson yn y gyfres sgubol o lwyddiannus o Awstralia, Neighbours.Dechreuodd ei hits pop ddod i’r fei ym 1988 a’i albwm Ten Good Reasons oedd yr albwm werthodd orau ym 1989.  Ymhlith ei hits enfawr bu Too Many Broken HeartsEspecially For You (gyda Kylie Minogue), Any Dream Will DoSealed With A Kiss a llond gwlad at hynny.

Ers hynny bu naill ai ar y llwyfan neu ar y sgrîn bron yn ddi-baid.Ddechrau’r naw degau bu Jason am gyfnod dorrodd bob record yn Joseph wedyn daeth The Rocky Horror ShowChitty Chitty Bang BangPriscilla, a The Sound of MusicAnnie Get Your GunThe King’s SpeechMillion Dollar Quartet a The War Of The Worlds Jeff Wayne.  Perfformiodd Jason yn Concert For Diana, cyrraedd rowndiau terfynol I’m A Celebrity a Strictly Come Dancing, cael hyd i’w gyndeidiau o Awstraliaid ar Who Do You Think You Are ac yn 2018/19, teithio’r wlad gyda chwarae 125 o sioeau ar ai daith Amazing Midlife Crisis gan gynnwys wythnos werthodd bob tocyn yng Ngŵyl Ymylon Caeredin.  Yn ddiweddar gweithiodd Jason ar ei fenter cynhyrchu theatr gyntaf, Priscilla, Queen of the Desert a threulio haf 2019 yn ei ôl yn y London Palladium yn rhan Pharaoh yn y sioe werthodd bob tocyn Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat.

Mae Jason bellach yn ei ôl yn gwneud beth mae’n ei wneud orau, yn dod â’i egni a’i hwyl at ei fyddin o selogion, yn perfformio ei hoff hits pop a dramâu cerdd mewn cyngherddau drwy hyd a lled gwledydd Prydain.Peidiwch â’i golli!