Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

FASTLOVE - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Yn syth o West End Llundain, dyma’r hoff sioe deyrnged George Michael yn y byd.

Mae noson fythgofiadwy yn eich aros chi, i ddathlu seren yr hollfyd, sef George Michael.

Ar yr un pryd ag ail-fyw hen glasuron fe grëwch chi atgofion newydd.Mae’r sioe’n cynnwys ei hits i gyd gan gynnwys Father Figure, Freedom, Faith a llond gwlad at hynny.Dyma i chi chwip o strafagansa rhy dda i’w cholli!

Byddwch yn ysu am sefyll ar eich traed i fwrw iddi, o glywed eich holl hoff ganeuon o Wham a gyrfa solo George yn cynnwys Careless Whisper, Freedom 90, Outside a Too Funky!

Bydd y sioe yma’n mynd â chi ar daith gerddorol o’r gân ddwys Jesus To A Child, i orfoledd Don’t Let The Sun Go Down On Me, hyd at ffefrynnau pawb I’m Your Man a Wake Me Up.Dewch aton ni, a ninnau’n cyflwyno ein teyrnged llawn parch i un o gerddorion mwya’r oesoedd yn ein sioe lwyfan drawiadol sy’n sgubo’r byd.Mae’r sioe bellach ar daith yn Awstralia, gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Iwerddon a Sweden, a rhagor o wledydd i ddod.

Yn newydd yn 2018, bydd y canwr sacsoffon Ed Barker mewn rhai oedau yng ngwledydd Prydain.Ed berfformiodd yr unawd sacsoffon ar Cowboys and Angels pan oedd ar daith ‘Symphonica’ George Michael yn 2012.

Dewch i ail-fyw angerdd, dawn a theimladrwydd dihafal George Michael yn Fastlove!

Sioe deyrnged ydi hon, heb gysylltiad o gwbl ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli na sioeau tebyg.

 
  • Pris Safonol: £31
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  07391 791934)1 ym mhob 10 am ddim

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr