Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Belinda Carlisle - AILDREFNU

Drysau'n agor 7pm

Mae sêr roc yn mynd ac yn dod ac, ar dirwedd gyfnewidiol tueddiadau cerddorol aflonydd, ychydig o artistiaid sy’n dal prawf amser go iawn.  Mae Belinda Carlisle yn un o’r doniau prin hynny sy’n dal ei thir. Ar ôl agos i bedwar degawd ym myd adloniant mae’n dal i fod yn berthnasol, yng nghanol chwaeth newidiol llwyddodd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon dawnus a swynol i gyffwrdd â chalonau selogion pop drwy’r byd yn grwn yn fythgofiadwy â’i chydasiad dihafal sef môr o lais, alawon teimladol wefreiddiol a geiriau hyfryd.

Ar daith ‘The Decades’ bydd yr artist recordio mawr ei chlod drwy’r gwledydd yn dathlu ei gwledd o gatalog cerddorol a’i dawn gerddorol amryliw. Mae’r daith yn ymestyn dros un oed ar bymtheg drwy hyd a lled gwledydd Prydain ym mis Hydref 2021, yn cynnwys sioe yn Neuadd Dewi Sant ar 23ain Hydref.

 
  • Pris Safonol: £38 | £48 | £63
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £38 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr