Catrin Finch (Cymru) & Cimarrón (Colombia)

Cyfle prin i weld cydweithrediad cydwladol cyfareddol.Dro’n ôl yn 2007, cyfarfu’r delynores o Gymru Catrin Finch â Cimarrón, y band joropo o Golombia, a chychwyn ar daith orawenus drwy Gymru, cydweithrediad a welwyd eto yn 2009 a 2010. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, dyma Catrin a Cimarrón yn cyfarfod drachefn i fynd ar daith drwy wledydd Prydain.

Mae Catrin Finch yn un o delynorion blaenllaw’r byd, a’i gyrfa’n cynnwys perfformiadau solo gyda phennaf gerddorfeydd y byd, a chydweithredu â rhai o artistiaid cerddorol blaenllaw’r byd, gan gynnwys Toumani Diabate a Seckou Keita, y canwr kora o Senegal.

Band chwe darn ydi Cimarrón, a enwebwyd am wobrau Grammy, sy’n perfformio cerddoriaeth ddawns joropo sy’n deillio o wastatiroedd magu gwartheg yr Orinoco, â’i gwreiddiau mewn traddodiad dwfn a ddiffinnir gan gymysgedd cymysg mestiso diwylliannau Affricanaidd, Sbaenaidd a brodorol.Dan arweiniad y telynor a’r cyfansoddwr Carlos Rojas, mae cerddora Cimarrón yn wyllt ac yn anystywallt, yn cadw’r ysbryd rhyddid a geir yn un o ardaloedd mwyaf anghyffwrdd y byd.Dyma gerddoriaeth chwim a grymus, ac iddi ganu tanbaid, dawnsio stomp anhygoel a phencampwriaeth ffyrnig y tannau a’r offerynnau taro.

www.catrinfinch.com | Twitter: @CatrinFinch Facebook: @ CatrinFinchOfficial

 

'They matched furious songs and wild dance routines with subtle instrumental work.' The Guardian

 

'Their female dancer, in a gorgeous dress from some 19th century ballroom, swirls in a deadly-looking courting ritual round a stamping male, and a sensual past breathes again.' The Independent on Cimarron at WOMAD 2009

 

 

 
 Pris Safonol  £20.50 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith

£17.50

 Dan 16 oed £14
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.15 - 20.35   Egwyl
21.30  DIWEDD                                                           

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.