Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Catrin Finch a Seckou Keita - AILDREFNU

Yn dilyn adolygiadau cwbl unfrydol ar eu recordiad cyntaf yn 2013, sef Clychau Dibon, cyflwynodd y delynores Gymreig a hyfforddwyd yn glasurol Catrin Finch a’r maestro ar y kora o Senegal, Seckou Keita eu hail albwm buddugoliaethus yn 2018 gyda SOAR, unwaith eto yn olrhain  y tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau sy'n ymddangos mor wahanol. Wedi'i ysbrydoli'n thematig gan walch y pysgod – dychwelodd yr aderyn ysglyfaethus godidog i Gymru yn ddiweddar ar ôl ei erlid hyd ddifodiant yn agos i 400 mlynedd yn ôl – a’i fudo blynyddol rhwng Ewrop ac Affrica, mae synergy meddwol yr albwm, sy'n aml yn fyrfyfyr, yn gyfarfyddiad hudolus o feddyliau a thalentau o fewn tirwedd gerddorol sydd heb ffiniau iddi.

 
Mae'r delyn yn lle hanfodol yn niwylliannau anhygoel o gyfoethog Gorllewin Affrica a Chymru, ac mae'r ddwy ran o’r byd yn rhannu traddodiad barddol canrifoedd o hanes llafar cymhleth, a fynegir drwy gerddoriaeth, cân a cherdd. Yn dilyn cydweithrediad ar hap yn 2012, mae Finch a Keita, wedi bod yn creu cerddoriaeth sydd nid yn unig yn hyrwyddo'r offerynnau arbennig hyn, ond yn cyfuno elfennau o gerddoriaeth newydd a hen o draddodiadau Clasurol Gorllewinol, i draddodiad y gân Geltaidd a thraddodiad y gân yn Senegal; gan ddatgelu llinyn arian trawiadol rhwng gwahanol ddiwylliannau a chyfnodau.

Rhed themâu ar fudo - naturiol, gorfodol ac economaidd - drwy SOAR ar ei hyd, gan dynnu'n ddwfn ar hanes tywyllach y ddwy wlad gerddorol fawr hyn o bryd i’w gilydd. "Fel yr aderyn ysglyfaethus eiconig, mae'n disgyn ac esgyn i ddal union hanfod yr aderyn," meddai Dave Haslam, yn ei adolygiad 5* ar gyfer RnR Magazine, "Mae SOAR mor agos at berffeithrwydd ag sy'n bosibl". 

Mae eu perfformiadau byw wedi ennyn adolygiadau 5* gan y Guardian a The London Evening Standard ac wedi ysgogi Tim Cumming o Songlines Magazine i'w disgrifio fel "... un o berfformwyr cerddoriaeth byd mwyaf poblogaidd y degawd". Aeth SOAR ymlaen i ennill pleidlais Albwm Beirniaid fRoots y Flwyddyn 2018, Yr Albwm Fusion Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Songlines 2019, a'r Albwm Trawsranbarthol gorau yn Siartiau Cerddoriaeth y Byd Transglobal 2019. Enwebwyd yr albwm ar gyfer 'Albwm y Flwyddyn' yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 2019, lle enillodd Catrin a Seckou hefyd 'Grŵp/Deuawd Gorau' a chafodd Seckou ei enwi'n 'Gerddor y Flwyddyn'.

DYFYNIADAU’R WASG:

"Gallech wrando ar hyn 1,000 o weithiau a dal ddod o hyd i rywbeth newydd" 4*

DAVID HUTCHEON, MOJO RHIFYN AWST
"arddangosiad emosiynol o sut mae dau gerddor penigamp yn dod â gwahanol ddiwylliannau at ei gilydd" 5* ROBIN DENSELOW, THE GUARDIAN
"Hypnotig ac arallfydol, mae SOAR yn briodas unigryw o ddiwylliannau" 4*
NEIL SPENCER, THE OBSERVER

 
  • Pris Safonol:  £22
  • Dan 16 oed: £16
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith: £20
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr