Stuart Townend a Cambrensis mewn Cyngerdd

Daw’r canwr-gyfansoddwr o Gristion, sy’n fawr ei glod drwy’r gwledydd, at Gôr a Cherddorfa Cambrensis ynghyd â lluoedd mawr Côr Mawl Dewi Sant mewn noson o gerddoriaeth, mawl ac addoli.

Bydd Stuart yn perfformio ar ei ben ei hun, felly hefyd y gerddorfa a’r corau ond am y rhan fwyaf o’r noson byddant yn arwain y gynulleidfa i godi’r to â cherddoriaeth Stuart, yn cynnwys caneuon o’i albwm diweddaraf, "Courage."

 
Pris Safonol £15
Dan 16 oed £11

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr