Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cynghrair Delyn y Byd 2021: Concerto! - GOHIRIWYD

Daw Catrin Finch at Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i berfformio concerto newydd i’r delyn, yn ddarn comisiwn arbennig i Gynghrair Delyn y Byd. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiad o Concerto i’r Delyn eiconig Glière, a gweithiau a berfformir gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru. 

Ym mis Awst 2021 mae Cynghrair Delyn y Byd yn rhoi tro am Gymru am y tro cyntaf erioed a bydd Caerdydd yn estyn croeso i gynrychiolwyr pob cyfandir i fawrygu’r delyn, gan gynnwys cyfres o gyngherddau cyhoeddus dan ofal Catrin Finch.

 
 • Pris Safonol: £15 | £22 | £29 | £34 | £38
 • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr: £2 oddi ar docyn pris llawn
 • Dros 65: Gostyngiad o 10%
 • Plant dan 16 oed: PLANT YN MYND AM DDIM
  Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim – ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un.
 • Myfyrwyr | Dan 26 oed: £5 
  (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)

  Angen ID, ardaloedd dethol

 • Pobl anabl ag un cydymaith: Hanner pris pob tocyn

 • Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £3 oddi ar bob tocyn pris llawn

 • Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £4 oddi ar bob tocyn pris llawn
 •  Cynnig Arbennig: O godi tocynnau i fwy na dau gyngerdd -  Disgownt 10% ar docynnau pris llawn

 ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro