Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cynghrair Delyn y Byd 2020: Concerto!

Daw Catrin Finch at Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i berfformio concerto newydd i’r delyn, yn ddarn comisiwn arbennig i Gynghrair Delyn y Byd. Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiad o Concerto i’r Delyn eiconig Glière, a gweithiau a berfformir gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru. 

Ym mis Gorffennaf 2020 mae Cynghrair Delyn y Byd yn rhoi tro am Gymru am y tro cyntaf erioed a bydd Caerdydd yn estyn croeso i gynrychiolwyr pob cyfandir i fawrygu’r delyn, gan gynnwys cyfres o gyngherddau cyhoeddus dan ofal Catrin Finch.

 
 Pris Safonol £15 | £22 | £29 | £34 | £38
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr  £2 oddi ar docyn pris llawn
 Dros 65 Gostyngiad o 10%
 Plant dan 16 oed  PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Myfyrwyr | Dan 26
 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)

Angen ID, ardaloedd dethol

 £5
 Pobl anabl ag un cydymaith  Hanner pris pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)

 £3 oddi ar bob tocyn pris llawn

 Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)

£4 oddi ar bob tocyn pris llawn

 Cynnig Arbennig: O godi tocynnau i fwy na dau gyngerdd:  Disgownt 10% ar docynnau pris llawn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr