Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Morio yng Ngherddoriaeth Game of Thrones, The Lord of the Rings a The Hobbit - AILDREFNU

I’r sgrîn fawr a’r sgrîn fach – ac nid dim ond ym myd y genre Ffantasi chwaith – dyma greadigaethau mwyaf hoff ac adnabyddadwy’r oesoedd, a bellach gewch chi forio yng ngherddoriaeth Game of Thrones, The Lord of the Rings a The Hobbit mewn cyngerdd cerddorfaol arbennig yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd.

Bydd y sioe, a gyflwynir gan Senbla drwy drefniant â Silva Screen Live, yn dathlu’r gerddoriaeth o’r munudau mwyaf cofiadwy o fydoedd y Ddaear Ganol a’r Saith Teyrnas. Meddai Sci-Fi Bulletin am première y sioe yn Llundain yn 2017: “… a three-in-one précis of some great music”.

Perfformir y cyfeiliannau cerddorol syfrdanol yn fyw gan gerddorfa enfawr, gyda chreu profiad cyngerdd byw ymdrochol sydd mor wefreiddiol bob tamaid â’r troi a throelli ym mhriod hanesion y byd.

Sioe deledu ar ei phen ei hun ydi Game of Thrones – daliodd y gyfres HBO sgubol o lwyddiannus galonnau a meddyliau miliynau drwy’r byd yn grwn, a bu mwy o sôn am ei thymor olaf na dim byd erioed o’r blaen yn hanes y teledu.

Dechreuodd y cyfansoddwr Ramin Djawadi greu’r gerddoriaeth i’r sioe yn 2011, a’r rhan fwyaf o’r sgôr odidog, annaearol wedi’i sgrifennu’r adeg honno i ensemble tannau bychan. Yn sgìl llwyddiant chwe chyfres nesa’r sioe, tyfodd cyllideb y gerddoriaeth fwyfwy, gyda rhoi lle i Djawadi greu darnau mwy grymus fyth i gerddorfeydd mawr.

Mae llwyddiant Game of Thrones HBO bron yn annirnad. Mae addasiad i’r sgrîn fach y gyfres o nofelau ffantasi gan George R.R. Martin wedi denu niferoedd digynsail o wylwyr drwy’r byd yn grwn, a hyd yn hyn dyfarnwyd iddo ddeunaw ar hugain o Wobrau Emmy.

Yn fyw yn y cyngerdd perfformir hefyd y darnau mwyaf cofiadwy o gyfres ffilm fwya’r oesoedd, The Lord of The Rings, yn ogystal â’i rhaghanes The Hobbit.

Mae’r drioleg wreiddiol, sef The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring, The Two Towers, a The Return of the King, dan gyfarwyddyd Peter Jackson, ymhlith cyfresi ffilm mwya’u henillion yr oesoedd, yn ogystal â bod yn fawr eu clod gan y beirniaid – gydag ennill ar y cyd ddwy ar bymtheg o’r deg ar hugain o Wobrau Academy y cawson nhw’u henwebu ar eu cyfer.

Howard Shore gyfansoddodd y trac sain, yn synio amdani’n gerddoriaeth ddiffelyb o rymus a dyfeisgar, yn galw am adnoddau enfawr - ensemble symffonig mawr, ac wedi’i sgorio i gyfeilio i tua 95% hyd y ffilmiau – ymhen yr hir a’r hwyr yn rhyddhau dros ddeuddeg awr o gerddoriaeth ar amryfal weddau neu’n cael ei defnyddio yn y ffilmiau.

Yn sgìl llwyddiant trac sain The Lord of the Rings Shore sgoriodd hefyd raghanesion canlynol The Lord of the Rings gan Peter Jackson: The Hobbit: An Unexpected Journey, The Desolation of Smaug, a The Battle of the Five Armies.

Bellach caiff cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd brofi cyngerdd sy’n dathlu un o’r agweddau mwyaf bywiog a thrawiadol ar y genre Ffantasi mewn profiad cyngerdd byw lle cewch chi’ch traflyncu yn Neuadd Dewi Sant  – ond bydd gofyn i selogion fod yn eitha sgut i fachu’r tocynnau gwerthfawr!

 
  • Pris Safonol: £28.50 | £38.50 | £43.50 | £63
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £28.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

 
Bwciwch Nawr