Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Andrew Lloyd Webber's New Symphonic Suites in Concert

CYFRES SYMFFONIG NEWYDD ANDREW LLOYD WEBBER MEWN CYNGERDD
WEDI’I PHERFFORMIO GAN GERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
DAN ARWEINIAD SIMON LEE

Cyflwynir gan Really Useful Group, Kennedy Street a Kilimanjaro.

Ongl ffres ar gerddoriaeth Andrew Lloyd Webber.

Mae'r gyfres newydd hon yn cynnwys uchafbwyntiau o THE PHANTOM OF THE OPERA, EVITA a SUNSET BOULEVARD, tair o sioeau cerdd mwyaf poblogaidd Andrew, a mwy!

Gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio'r gyfres dan arweiniad Simon Lee, mae cerddoriaeth fyw yn ailddechrau mewn steil.

Bydd yr albwm cysylltiedig yn cael ei ryddhau ar Decca Records ym mis Medi 2021.

Dywedodd Andrew Lloyd Webber 'mae'n wych ac yn emosiynol iawn gweld cerddorion gwych yn ôl lle maen nhw i fod'.

 
  • Pris Safonol: £35 | £43 | £48 | £53
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi’r stalau am £35 y tocyn.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr