Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru - WEDI'I GANSLO

 Karin Hendrickson   Arweinydd
 William Grant Still  Symffoni Rhif 1 yn A feddalnod lon ‘Afro-American’
 Stravinsky  Rite of Spring

 

Dau waith arloesol a gyfansoddwyd ddwy flynedd ar bymtheg gwta ar wahân, yn ddrych o wyntoedd newid cymdeithasol.Rhoddwyd i William Grant Still yr enw “Dean of African American Composers” ac ef oedd yr Americanwr o Affricaniad cyntaf i gael perfformio ei symffoni o’r flwyddyn 1931 gan gerddorfa broffesiynol. 

Ym Mharis ym 1913 y cafodd The Rite of Spring ei première ac mae’n dal i fod yn waith syfrdanol o fodern, yn hardd ei gieiddiwch, ei rythmau’n dyrnu, ac yn ogoneddus o anghytgord.  Roedd y perfformiad agoriadol ymhlith y premières mwyaf gwaradwyddus mewn hanes, ac aelodau o’r gynulleidfa’n dadlau mor groch fel bod y dawnswyr yn methu clywed eu ciwiau gan y gerddorfa.  

Cefnogir datblygu cerddorfeydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan Bartneriaeth John Lewis.

 
  • Pris Safonol: £15.00
  • Dan 25 oed: £7.50
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr£2.00 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo