Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Clasuron Cadeirlan

COFIWCH mai yn Eglwys Gadeiriol Llandaf y perfformir y cyngerdd yma.

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Gyda Charlie Lovell-Jones: Ffidil 

 Bach / Stokowski   Ffiwg yn G leddf
 Tchaikovsky    Concerto Ffidil yn D Op. 35
 Elgar  Symffoni Rhif 1 ym Meddalnod A Op. 55 

Daw Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn ei hôl i Eglwys Gadeiriol Llandaf ar ôl absenoldeb deng mlynedd i berfformio rhaglen o’r clasuron mawr. 

Trawsgrifiodd yr arweinydd chwedlonol Leopold Stokowski Toccata a Ffiwg yn D leddf Bach o’r organ i’r gerddorfa a dyna ddarn agoriadol animeiddiad carreg filltir Walt Disney, Fantasia, a fu’n gyfrwng enwogi’r darn fwy fyth. Cychwynnwn y cyngerdd yma ag un arall o drawsgrifiadau Bach gan Stokowski, y Ffiwg yn G leddf hardd hyd eigion calon a fydd yn llenwi Eglwys Gadeiriol Llandaf â seiniau aruthrol. 

Estynnwn groeso i’r ffidler ifanc disglair Charlie Lovell-Jones i berfformio un o’r concerti sydd fwyaf wrth fodd ein calonnau, Concerto Ffidil Tchaikovsky sy’n waith pencamwpriaethol heb flewyn ar dafod. 

Symffoni Gyntaf Syr Edward Elgar sy’n cloi’r rhaglen. Fe’i perfformiwyd gyntaf ym Manceinion ym 1908, fe’i perfformiwyd wedyn ganwaith – yn ddigynsail – yn ystod ei blwyddyn gynta’n unig, ac mae’n un o ogoniannau cerddoriaeth Prydain ac yn ffordd fendigedig o ddwyn i’w ben y tymor yma o gyngherddau.

Charlie Lovell-Jones
Yn ôl pob sôn, mae Charlie Lovell-Jones, y ffidler ugain oed o Gaerdydd, yn un o’r ffidleriaid mwyaf addawol yng ngwledydd Prydain. Ers ei début yn y Royal Festival Hall pan oedd yn bymtheg oed, ymhlith oedau solo Charlie bu ymddangosiadau gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yr RTE Concert Orchestra yn Nulyn a’r English Chamber Orchestra. Darlledwyd ei recordiadau byw o The Lark Ascending a Concerto Ffidil Karl Jenkins gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar Radio 3. 

 

 
 Pris Safonol  £15
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr  £10
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  £10 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Wedi’i ganslo
 

Yn gynharach yn yr haf roedd Charlie wrth ei fodd o gystadlu yng Nghystadleuaeth Ffidil Ryngwladol Sendai fawr ei bri yn Japan.Mae’r ffidler cyntaf o wledydd Prydain ers blynyddoedd lawer i gael ei ddewis drwy gyn-ddethol a chyrhaeddodd y rowndiau cynderfynol drwy chwarae dau concerto gyda Cherddorfa Ffilharmonig Sendai. 

Yn nes adref, enillodd Charlie lawer o gystadlaethau o fri i offerynwyr yng Nghymru ac yng ngwledydd Prydain, gan gynnwys Gwobr Offerynnol y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol.Mae galw mawr amdano’n ddatgeiniad ac mae wrth ei fodd yn sôn wrth gynulleidfaoedd am y gerddoriaeth mae’n ei pherfformio. Mae’n chwarae gyda cherddorfa enwog John Wilson, yn fwyaf diweddar yn BBC Proms yr haf yma. 

Gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd a Chwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, astudiodd Charlie’n rheolaidd yn Academi Dannau Ryngwladol Caergrawnt yn yr haf. 

Hyd at fis Gorffennaf 2017, roedd Charlie’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd, lle llwyddodd yn ei arholiad Cerddoriaeth Safon Uwch â marciau llawn dair blynedd o flaen ei grŵp oedran. Mae hefyd yr ieuaf erioed i gael Tlws Cyfansoddwyr Dan 25 Oed yn Eisteddfod yr Urdd.  

Ers mis Hydref 2017, mae Charlie’n astudio Cerddoriaeth yn Eglwys Crist, Rhydychen, le mae’n sgolor gwobr academaidd ac mae’n dal ysgoloriaeth berfformio William Ewald. Yma cymrodd ran mewn dosbarthiadau meistr gydag Anne-Sophie Mutter a Vadim Repin. 

Mae Charlie’n dysgu gyda’r ffidler o fri Rodney Friend, cyn-flaenwr Cerddorfeydd Ffilharmonig Llundain ac Efrog Newydd a’r BBC Symphony Orchestra. Ar hyn o bryd mae’n canu ffidil Eidalaidd bwysig a wnaed gan G.B. Guadagnini o gwmni o fri J & Arthur Beare, ar fenthyg iddo gan gymwynaswr hael.