Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Swae Opera! - AILDREFNU

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell MBE – Arweinydd
Rachael Marsh (Soprano) ac Andrew Rawlings (Tenor)
Academi Llais Rhyngwladol Cymru uchel ei pharch Dennis O’Neill CBA.   

Rhaglen:

Opera Spectacular

 • Bizet - Carmen Suite
 • Mascagni - Intermezzo from Cavalleria rusticana
 • Verdi - Grand March from Aida
 • Offenbach - Orpheus in the Underworld Overture
 • Saint-Saëns - Bacchanale from Samson and Delilah

 Ymhlith yr ariâu mae: 

 • Verdi - La donna e mobile (Rigoletto)
 • Puccini - O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
 • Dvořák - Song to the Moon (Rusalka)
 • Strauss - Als flotter Geist (The Gypsy Baron)
 • Verdi - Sempre libera (La traviata)
 • Puccini - Nessun Dorma (Turandot)

Croeso i gyngerdd arbennig sy’n amlygu uchafbwyntiau rhai o’r operâu gorau a ysgrifennwyd  erioed - y rhannau hynny mewn opera sy’n cael cymeradwyaeth fyddarol gyda cherddoriaeth o Carmen, Aida, Samson and Delilah, Turandot, Cavalleria rusticana, La bohème a llawer mwy. 

A phwy all anghofio Nessun Dorma yn arwyddgan Cwpan y Byd 1990 yn yr Eidal, neu’r Intermezzo o Cavalleria rusticana ar drac sain Raging Bull Martin Scorsese yn serennu Robert de Niro?      

Dewch i deimlo angerdd Puccini, mawredd Verdi, ffraethineb Offenbach, tanbeidrwydd Saint-Saens a hylltod ar ben hynny.     
___________________________________________________    

Rachael Marsh – Soprano (o Academi Llais Rhyngwladol Cymru Dennis O’Neill CBA)    

Mae Rachael Marsh yn soprano telynegol llawn o ogledd Cymru yn astudio gradd feistr yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru gyda Dennis O’Neill CBA.   

Mae wedi cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth Llais y Dyfodol Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2018. Mae Rachael wedi perfformio mewn sawl cynhyrchiad gyda Stiwdio Opera Gogledd Cymru dan Anne Williams-King gan gynnwys canu rôl Suor Angelica yn Neuadd St George, Lerpwl. Mae hefyd wedi canu gyda Chôr Meibion Rhos yng Ngŵyl Gerddoriaeth Ripon, Cerddorfa Symffoni Wrecsam yn eu digwyddiadau Proms yn y Parc blynyddol a Chwmni Opera Flat Pack yn Ellesmere Port.     

Mae Rachael yn edrych ymlaen at berfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd gyda Cherddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn Neuadd Dewi Sant.     

 

 

 


Andrew Rawlings – Tenor (o Academi Llais Rhyngwladol Cymru Dennis O’Neill CBE)
      

Astudiodd y tenor Andrew Rawlings a aned yn Barcelona yn y Liceu Conservatoire yn Barcelona fel efrydydd Erasmus. Yn dilyn hynny aeth i astudio gyda Chris Turner yn y Royal Birmingham Conservatoire.     

Ym mis Medi 2019, ymunodd Andrew gydag Academi Llais Rhyngwladol Cymru i astudio gyda Dennis O’Neill CBE. Mae wedi canu ystod o unawdau corawl gan gynnwys Elias Mendelssohn ac Offeren y Coroni gan Mozart.      

Mae Andrew hefyd wedi dechrau mentro i nifer o rannau operatig gan gynnwys Candide (Bernstein) Sempronio (Lo Speziale Haydn), Armed Guard (Ffliwt Hudol Mozart) a Henry Crawford (Mansfield Park Jonathon Dove). Mae hefyd yn mwynhau bod yn unawdydd cyngherddol – yn fwyaf diweddar bu’n perfformio yn Neuadd De Montford yn Leicester.     

 

 

  

  

 Logo Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

 
 • Pris Safonol: £8 | £11 | £13 | £19 | £25
 • CYNNIG Y GYFRES GYFAN – o godi tocynnau i’r cyngherddau ill tri* arbedwch chi 25% *Y cyngherddau’n cynnwys 10fed Rhagfyr 2021, 18fed Mawrth 2022, a 18fed Mehefin 2022. Nid yw’n cynnwys 15fed Hydref 2021 sy’n un o ddigwyddiadau tymor 2020 wedi’i ad-drefnu.

 • Plant dan 18 oed: £6.50 (ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1)
 • 19 - 25 years old: £10 (ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1)
 • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr£2 oddi ar y ddau bris uchaf
 • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£8.00 bob tocyn 
 • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): gredyd

  (DIM OND I DOCYNNAU SENGL Y MAE’R MANTEISION UCHOD AR GAEL, NID I GYNNIG Y GYFRES GYFAN)

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

 
Bwciwch Nawr