Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Cyngerdd Deugeinmlwyddiant Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn cyrraedd carreg filltir nodedig gyda dathliadau eu pen-blwydd yn 40 oed.  

Agorawd bywiog Gareth Wood, yn adlewyrchuhanes diwydiannol a diwylliannol Bae Caerdydd sy’n agor y rhaglen. Mae'r gerddorfa'n edrych ymlaen at groesawu Martin James Bartlett (y pianydd ifanc gwych a chyn-enillydd Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC ), sydd wedi perfformio Concerto Piano Rhif 2 Rachmaninov gyda’r Gerddorfa yn y gorffennol  – perfformiad y cododd y gynulleidfa gyfan ar ei thraed iddo yn Neuadd Dewi Sant. Bydd Martin yn perfformio Concerto Piano bythol boblogaidd Gershwin, gwaith sy’n llawn alawon gwych.

Bydd alawon o fath gwahanol a themâu angerddol i’w clywed yn Symffoni Rhif 2 hyfryd Rachmaninov, i gwblhau'r rhaglen gyda'r symffoni fwyaf rhamantus erioed o bosibl.

Mae'r gerddorfa'n edrych ymlaen at eich croesawu i'r achlysur arbennig iawn hwn.

 

Michael Bell MBE – Arweinydd
Martin James Bartlett – Unawdydd (Piano)

Gareth Wood:Cardiff Bay Overture
Gershwin:Piano Concerto in F
Rachmaninov:Symphony No 2 in E minor

 
  • Pris Safonol: £8 | £11 | £13 | £19 | £25
  • CYNNIG Y GYFRES GYFAN – o godi tocynnau i’r cyngherddau ill tri* arbedwch chi 25% *Y cyngherddau’n cynnwys 10fed Rhagfyr 2021, 18fed Mawrth 2022, a 18fed Mehefin 2022. Nid yw’n cynnwys 15fed Hydref 2021 sy’n un o ddigwyddiadau tymor 2020 wedi’i ad-drefnu.

  • Plant dan 18 oed: £6.50 (ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1)
  • 19 - 25 years old: £10 (ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1)
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr£2 oddi ar y ddau bris uchaf
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£8.00 bob tocyn 
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): gredyd

    (DIM OND I DOCYNNAU SENGL Y MAE’R MANTEISION UCHOD AR GAEL, NID I GYNNIG Y GYFRES GYFAN)

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt 

 
Bwciwch Nawr