Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Dioddefaint Sant Mathew

 John Butt   Arweinydd
 Gwilym Bowen   Efengylur 
 David Shipley   Cristws 
 Mhairi Lawson  Soprano
 Jess Dandy  Contralto
 Anthony Greogry   Tenor
 James Newby  Baritôn
 Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC   
 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC   
   
 J.S. Bach  Dioddefaint Sant Mathew 

 

Mae Bach yn sianelu trasiedi a rhagoriaeth y Dioddefaint yn un campwaith ingol.
Roedd hyd yn oed Bach yn gwybod ei fod wedi ysgrifennu rhywbeth arbennig iawn yn Nioddefaint Sant Mathew, gan gyfeirio ato fel ei ffefryn. Mae cyfoeth ei gerddoriaeth sy’n goleuo’r testun yn parhau yr un mor ingol nawr ag yr oedd yn 1727, ac mae didwylledd defosiwn y cyfansoddwr yn parhau i ddisgleirio.

CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
Darganfod Mwy: Symbolaeth Dioddefaint Sant Mathew gan Bach

Level 1 | 1pm - 1.30pm

Fel gyda llawer o gampweithiau Bach, mae dyfnderoedd cudd yn ei waith. Byddwn yn tynnu sylw at arwyddocâd y dyfeisiau a'r themâu hynny sy’n sicrhau bod y gerddoriaeth yn gyfoethog, gan roi sawl lefel o ddehongli a chyswllt emosiynol.

Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
   £22.00 Rhengoedd 10 & 12
   £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
   £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
   £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 odd £5.00 
 Tocyn teulu* (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00
 Tocyn teulu* (2 oedolyn a 2-4 o blant)  £20.00
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Canllaw oedran: 7+ Gall y gerddoriaeth fod yn uchel ar brydiau. Bydd bob perfformiad yn cael ei ddarlledu’n fyw neu ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar y BBC yn y dyfodol.

 
Wedi’i ganslo