Handel Messiah

 Christoph Poppen  Arweinydd 
 Soraya Mafi  Soprano
 Madeleine Shaw  Mezzo
 Trystan Llŷr Griffiths  Tenor
 James Platt  Bas
 Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC   
 Cerddorfa WNO   
 
 Handel  Messiah

 

Ar ôl cydweithio’n hynod lwyddiannus yn 2016, daw Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa WNO ynghyd eto ar gyfer y cyngerdd Nadolig sy’n rhan mor bwysig o’r calendr, ac ar gyfer gwaith sydd wedi hen ennill ei blwyf fel traddodiad y Nadolig i gynulleidfaoedd ledled y byd, sef Meseia Handel. Dyma un o’r gweithiau corawl mwyaf adnabyddus a phoblogaidd ym myd cerddoriaeth Orllewinol; mae’n ddathliad o stori’r geni sy’n wefreiddiol ond eto’n emosiynol iawn ac yn taro tant â’r gynulleidfa.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
  £22.00 Rhengoedd 10 & 12
  £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
  £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
  £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu* (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00
 Tocyn teulu* (2 oedolyn a 2-4 o blant)  £20.00
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Canllaw oedran: 7+ Gall y gerddoriaeth fod yn uchel ar brydiau. Bydd bob perfformiad yn cael ei ddarlledu’n fyw neu ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar y BBC yn y dyfodol.

 
Bwciwch Nawr