Cyngerdd i’r Teulu

 TBC  Arweinydd
 James Mayhew   Darlun byw 
 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC   

 

Ewch am daith i fyd cerddoriaeth glasurol gyda chyngerdd poblogaidd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i deuluoedd.
Dyma gyfle i ddarganfod seiniau anhygoel y Gerddorfa drwy gerddoriaeth o ffilmiau yn ogystal â’r clasuron poblogaidd, a fydd yn sicr o wneud i chi arwain hefyd. Y cyflwyniad perffaith i’r Gerddorfa ar gyfer pawb o bob oed.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol £15.00
 Tocyn Teulu* (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00
 Tocyn Teulu* (2 oedolyn a 1-4 blentyn) £20.00
 Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Dros 65 £13.50 pob tocyn
 Myfywyr £5.00
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith. (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £15 pob tocyn
 Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £12.75 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Canllaw oedran: 7+ Gall y gerddoriaeth fod yn uchel ar brydiau. Bydd bob perfformiad yn cael ei ddarlledu’n fyw neu ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar y BBC yn y dyfodol.

 
Bwciwch Nawr