Angerdd yr Ifanc

 Carlos Miguel Prieto  Arweinydd 
 Esther Yoo  Ffidil
 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC   
 
 Beethoven  Agorawd Rhif 3  
 Bruch  Concerto Ffidil Rhif 1 
 Walton  Symffoni Rhif 1 


Cyfuno telynegiaeth ramantaidd ddwys â grym rhythmig gwefreiddiol.
O’i agoriad carlamus, mae symffoni gyntaf Walton yn fwrlwm o egni ac, er gwaethaf ei symudiadau mewnol tywyll, mae’n gorffen yn llawn bri a balchder sinematig.  Mae concerto Bruch yn rhannu’r un angerdd ac asbri gydag un o’r symudiadau araf prydferthaf yn y repertoire.  Mae Beethoven, meistr y rhythm a’r ddrama, yn gosod y naws gyda’i agorawd afieithus.

CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
Darganfod Mwy: Concerto i’r Ffidl gan Bruch
Lefel 1 | 2pm - 2.30pm

Bydd y feiolinydd Esther Yoo yn ymuno â ni i ystyried pam bod concerto Bruch i’r ffidil wedi sefyll prawf amser. Dyma ei ddarn mwyaf poblogaidd o hyd - ac i rai, dyma’r unig ddarn adnabyddus a gyfansoddwyd ganddo, er cymaint oedd awydd y cyfansoddwr i gael cydnabyddiaeth ehangach.

Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
  £22.00 Rhengoedd 10 & 12
  £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
  £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
  £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu* (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00
 Tocyn teulu* (2 oedolyn a 2-4 o blant)  £20.00
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Canllaw oedran: 7+ Gall y gerddoriaeth fod yn uchel ar brydiau. Bydd bob perfformiad yn cael ei ddarlledu’n fyw neu ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar y BBC yn y dyfodol.

 
Bwciwch Nawr