Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd - I'W GADARNHAU

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd
Michael Bell MBE         Arweinydd
Pavel Ralev                 Gitâr

gyda
Côr-gantorion o Gôr Eglwys Gadeiriol Llandaf
Cyfarwyddw  Stephen Moore

Sbloets o gyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth sy’n anhygoel….ac yn llythrennol yn annaearol!

Mae cyfres aruthrol Holst, The Planets, yn mynd â ni am dro o gwmpas ein Cysawd Heulol. Mae’r darn wedi’i sgorio i gerddorfa enfawr a lleisiau nefolaidd ac mae’n cynnwys:


Mars           The Bringer of War
Venus         The Bringer of Piece
Mercury      The Winged Messenger
Jupiter        The Bringer of Jollity
Saturn        The Bringer of Old Age
Uranus        The Magician
Neptune      The Mystic


Mae yma hefyd gerddoriaeth o luniau’r gofod:
Star Trek
Close Encounters of the Third Kind
Apollo 13 (Première yng Nghymru)
First Man  (Première yng Nghymru cerddoriaeth o’r ffilm â Ryan Gosling yn seren ynddi fel Neil Armstrong)
Treasure Planet (Première yng Nghymru)

 
  • Pris Safonol: £8.00 | £11.00 | £13.00 | £19.00 | £25.00
  • Cynnig Cyfres: Archebwch ar gyfer pob un o dair cyngerdd y Gerddorfa i arbed 25% (13 Hyd 23, 1 Rhag 23, a 15 Mawrth 24)
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Pobl dros 60 oed | Hawlwyr: £2.00 oddi ar y ddau docyn band drutaf
  • Dan 18 oed: £6.50 (ac eithrio Stalau a Haen 1)
  • 19-25 oed: £10.00 (ac eithrio Stalau a Haen 1)
  • Defnyddiwr cadair olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): £8.00 bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A thâl postio dewisol o £2.00.
I gael tocynnau Hynt, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 (dim ond hyn a hyn sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi).

Hynt logo

 
Wedi’i ganslo