Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sixteen

 Harry Christophers -  arweinydd   
 
 RHAGLEN    
 Bob CHILCOTT  Advent Antiphons  
  1. O Sapientia
  2. O Adonai
 Bob CHILCOTT: Advent Antiphons  
  1. O Clavis David
  2. O Oriens
 Traditional: Sans Day Carol   Traditional: Carol of the Advent 
 Alec ROTH: Song of the Shepherds    HOWELLS: A Spotless Rose
 Traditional: Deck the hall with boughs of holly   Traditional: Wassail Song 
 MURRAY: The Rose of Bethlehem   Bob CHILCOTT: The Shepherd’s Carol 
 VICTORIA: Conditor alme siderum  GUERRERO: Conditor alme siderum 
 Traditional: The Holly and the Ivy   Traditional: Christmas Eve 

Bob CHILCOTT: Advent Antiphons 

  1. O Radix Jesse
 Bob CHILCOTT: Advent Antiphons       
  1. O Rex gentium
  2. O Emmanuel
 Arvo PART : Magnificat    VICTORIA: Magnificat Primi Toni a

 

O antiphons Bob Chilcott i gôr dwbl, yn atgofus ac yn gyforiog o awyrgylch, sydd wrth graidd rhaglen Nadolig 2021 The Sixteen.I ragflasu’r Nadolig, fe’u cenid yn draddodiadol cyn ac ar ôl y Magnificat ar y saith diwrnod cyn Noswyl Nadolig. Ochr yn ochr â hyn mae dau drefniant trawiadol y Conditor – emyn yr adfent – gan Victoria a Guerrero, a’u cymysgedd arferol o garolau traddodiadol a ffefrynnau’r ŵyl. 


RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
2:00yp - 2.30yp | Lefel 1  
Dr Keith Chapin 

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.  

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. Bydd drysau i Lefel 1 ar agor o tua 6pm. 

 
 Pris Safonol £20.00 pob ardal
 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)
PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
£18.00
 Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr  wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a  12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a  archebir ar-lein ar noson y sioe.
£5.00
 Dros 65
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
10% yn llai
 Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
Hanner pris pob tocyn
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Stalau @
£10.00 pob tocyn

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

DS. Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o danysgrifiadau Cyfres Caerdydd Glasurol.

 
Bwciwch Nawr