Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Orchestra of the Age of Enlightenment

  Handel    Agorawd o Music for the Royal Fireworks  
  Bach   Cyfres Rhif 2: Menuet a Badinerie
  Vivaldi   Spring o The Four Seasons
  Bach   Cyfres Rhif 3:  Air
  Lully   Le Bourgeois Gentilhomme: Marche pour la céremonie des Turks 
  Rameau    Les Indes Galantes:Air vif a Les sauvages
  Bach    Concerto Brandenburg Rhif 3
  Handel   The Arrival of the Queen of Sheba
  Pachelbel     Canon
  Bach   Concerto Brandenburg Rhif  2: y symudiad olaf 

 

Dyma Orchestra of the Age of Enlightenment yn cyflwyno ffefrynnau’r Baróc yn cynnwys 'Spring' Vivaldi o The Four Seasons a Canon Pachelbel.Rhwng perfformiadau bydd y gerddorfa chwareus yn trafod sut a pham mae’r darnau yma wedi dal prawf amser. 

____________________________________ 

Ym 1986, craffodd grŵp o gerddorion chwilfrydig o Lundain yn bur llym ar y sefydliad rhyfedd hwnnw rydym yn ei alw’n Gerddorfa, a phenderfynu ailddechrau o ddim. Y peth cyntaf wnaethon nhw oedd rhoi’r hŵi i’r llyfr rheolau. Rhoi un arweinydd wrth y llyw? Digon o waith. Arbenigo ar repertoire cyfnod neilltuol? Rhy gaethiwus. Perffeithio gwaith ac wedyn symud ymlaen?  Rhy ddiog. Ganed Orchestra of the Age of Enlightenment.  

A’r ensemble arbennig yma, yn canu offerynnau penodol i’w cyfnod, yn dechrau ennill ei blwy, addawodd rywbeth iddo’i hun. Addawodd y daliai i amau, i addasu ac i ddyfeisio gyhyd ag y byddai byw. Daeth yr offerynnau gwreiddiol hynny’n ddim ond un elfen ganddo ar drywydd dilysrwydd. Daeth cerddoriaeth Faróc a Chlasurol yn ddim ond un gainc yn ei repertoire. Bob tro roedd sefydliad byd cerdd yn meddwl bod ganddo ryw grebwyll ar OAE, byddai’r ensemble yn rhoi sbroc yn ei olwyn â rhywbeth syfrdanol eto: Symphonie Fantastique fan hyn, tipyn o Bach heb arweinydd fan draw. A byth a hefyd chwaraewyr y Gerddorfa oedd yn achub y blaen.  

Heddiw mae’r OAE yn fwy hoff gennym nag erioed. Mae’r dal i fynnu newid, yn dal i gynrychioli rhagoriaeth, amrywiaeth a chwilio. Fwy na deng mlynedd ar hugain wedyn, does yna’r un gerddorfa yn y byd yn union run fath â hi.

Llun gan: Emma-Jane Lewis 

 

 
 Pris Safonol  £10.00  Lefelau 5
(golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig)
  £15.00 Lefelau 9 a 13, 10 a 12
  £22.00 Lefelau 9 a 13
  £29.00 Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 a 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
  £36.00 Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol
  £43.00 Seddi Canol, Lefelau 1, 2 a 8, Lefel 11 (blaen), Seddi'r eil Standiau Ochr
   

 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Tocyn Platinwm 
 Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o Prosecco a  rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf  yn unig.
£51.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
£2.00 oddi ar docyn pris llawn
 Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr  wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a  12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a  archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
 Dros 65
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
 Gostyngiad o 10%
 Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
Hanner pris pob tocyn
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £10.00 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 25 Medi, Grwpiau
o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3.00
yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. 
  Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 25 Medi, Grwpiau
o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4.00 yn rhatach, £2.50 ar ôl y dyddiad yma.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr