Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Craig Ogden

 Craig Ogden    gitâr
 David Juritz   ffidil
 Tim Hugh   soddgrwth
   
 J S Bach (arr. David Juritz)     Amrywiadau Goldberg 


Hanner cyntaf byr – gitâr clasurol solo (20 munud)
Ail hanner – Bach (trefn. David Juritz): Amrywiadau Goldberg (awr a 5 munud)

Trawsgrifiodd y ffidler David Juritz gampwaith Bach i Craig Ogden, a gydnabyddir yn eang yn un o ganwyr gitâr blaenllaw ei genhedlaeth.Atyn nhw daw’r soddgrythor adnabyddus drwy’r gwledydd, Tim Hugh, enillydd Cystadleuaeth Tchaikovsky a phrif soddgrythor gynt y London Symphony Orchestra.

Ar ôl y canwr harpsicord Johann Gottlieb Goldberg, eu perfformiwr cyntaf, yr enwyd amrywiadau Bach, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1741.Cyflwynodd Bach gopi o’r amrywiadau i gyflogwr Goldberg, anhunwr o bendefig a siarsiodd y cerddor i’w chwarae tra oedd yn ceisio mynd i gysgu.  ‘Music historians haven’t told us whether they were an effective sedative or not but it’s hard to imagine that anyone, after listening to a work of such exquisite beauty, wouldn’t be even wider awake by the end,’ meddai Juritz.

I harpsicord ac iddo ddwy allweddell y cyfansoddodd Bach yr amrywiadau, ond bellach ar y piano y’u perfformir yn amlach na heb, lle maen nhw’n gryn her dechnegol a’r dwylo’n croesi a’r bysedd yn gwrthdaro ar un allweddell yr offeryn modern.Er bod trefnu cerddoriaeth Bach a’i haildrefnu i gerddorfa yn draddodiad hir, pan aeth Juritz i’r afael â’i drawsgrifiad ei hun roedd yn bur betrus: 'Reproducing Bach’s extraordinary counterpoint places makes for some pretty uncompromising demands on the performers, although the varied tonal colours of the three instruments allow the musical lines to emerge with real clarity.'

Darllenwch gofiant llawn (PDF)

“… a surprising and beautifully executed rendition of the work by violinist David Juritz…detailed and gracious, but also sweeping and noble, and full of “air” and warmth.”  
ENDNOTES, Oct 2019


RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD

SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
6:30yp - 7yp | Lefel 1  
Dr Keith Chapin

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd. 

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. Bydd drysau i Lefel 1 ar agor o tua 6pm. 

Llun gan: 2il lun - Evan Dawson


Cyfweliadau / Trafodaeth:

Canonau, Bresych ac Amrywiadau Goldberg – Sandy Burnett yn holi David Juritz

Bach plays with Canons – David Juritz

 
 Pris Safonol £20.00 pob ardal
 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)
PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
£18.00
 Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr  wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a  12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a  archebir ar-lein ar noson y sioe.
£5.00
 Dros 65
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
10% yn llai
 Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
Hanner pris pob tocyn
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Stalau @
£10.00 pob tocyn

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

DS. Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o danysgrifiadau Cyfres Caerdydd Glasurol.

 
Bwciwch Nawr