Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

 Ryan Bancroft   arweinydd
 Eric Lu  piano
   
 Gavin Higgins   Rough Voices 
 Beethoven  Concerto Piano Rhif 4 
 Sibelius  Symffoni Rhif 2

 

Er i’r Prif Arweinydd, Ryan Bancroft, ddechrau gyda ni yn ôl ym mis Medi 2020, nid yw cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd wedi cael cyfle i weld ei ddawn ar lwyfan Neuadd Dewi Sant eto – ond mae’r amser wedi dod! 

Yn y cyngerdd cyntaf hwn o Gyfres o Gyngherddau BBC NOW a’r Gyfres Ryngwladol, bydd Ryan yn arwain rhaglen sy’n cynnwys Beethoven a Sibelius, ynghyd â’r perfformiad cyhoeddus cyntaf o Rough Voices gan y Cyfansoddwr Cysylltiedig Gavin Higgins, a gomisiynwyd ar gyfer Proms 2020. Peidiwch â cholli’r perfformiad tanbaid hwn!

ERIC LU

Darllenwch gofiant llawn

Enillodd Eric Lu y Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Ryngwladol y Piano Leeds yn 2018 a gwneud ei début yn y BBC Proms yr haf wedyn.  Ar hyn o bryd mae’n aelod o gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd y BBC ac yn derbyn Grant Avery Fisher 2021.

Wedi iddo wneud ei début gyda’r Los Angeles Philharmonic yn Hollywood Bowl yr haf yma, mae uchelfannau nesaf Eric yn cynnwys cyngherddau gyda Ffilharmonig Oslo, Symffoni Radio’r Ffindir, Ffilharmonig St Petersburg, Symffoni’r BBC, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Sinfonietta Tapiola ac Orquestra Simfónica de Barcelona; a datganiadau yn Wigmore Hall, Gewandhaus Leipzig a Kölner Philharmonie.

Yn y ddau dymor aeth heibio perfformiodd Eric gyda’r Seattle Symphony, Ffilharmonig Frenhinol Stockholm, Detroit Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Ffilharmonig y BBC, yr Hallé, Cerddorfa Siambr Sweden ac Orchestre National de Lille (ar daith ledled gwledydd Prydain), yn gweithio gyda’r arweinwyr Mirga Gražinytė-Tyla, Vasily Petrenko, Edward Gardner, Syr Mark Elder, Tomáš Hanus, Alexander Bloch, Thomas Dausgaard, Martin Frӧst a Long Yu.

Ymddangosodd mewn datganiad yn Concertgebouw Amsterdam, Elbphilharmonie Hamburg, BOZAR Brwsel, 92nd St Y, Philharmonie Luxembourg, Wigmore Hall, Fondation Louis Vuitton Paris, Canolfan Gelfyddydau Seoul a Sala São Paulo.

“Leeds winner Eric Lu showed an astonishing command of keyboard tone and color.. the sign he is already a true artist. It was a spellbinding experience.” – The Guardian

“Lu’s playing is in a rare class - sensitive and emotionally intuitive.” 
– BBC Music Magazine

Llun llaw: Eric Lu  Credyd: Ben Ealovega
Llun isod: Ryan Bancroft
 

 

RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
6:30yp - 7yp | Lefel 1  
Dr Jonathan James

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd. 

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. Bydd drysau i Lefel 1 ar agor o tua 6pm. 

 
 Pris Safonol  £10.00  Lefelau 5
(golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig)
  £15.00 Lefelau 9 a 13, 10 a 12
  £22.00 Lefelau 9 a 13
  £29.00 Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 a 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
  £36.00 Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol
  £43.00 Seddi Canol, Lefelau 1, 2 a 8, Lefel 11 (blaen), Seddi'r eil Standiau Ochr
   

 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Tocyn Platinwm 
 Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o Prosecco a  rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf  yn unig.
£51.50
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
£2.00 oddi ar docyn pris llawn
 Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr  wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a  12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a  archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
 Dros 65
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
 Gostyngiad o 10%
 Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)
Hanner pris pob tocyn
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £10.00 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 25 Medi, Grwpiau
o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3.00
yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. 
  Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 25 Medi, Grwpiau
o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4.00 yn rhatach, £2.50 ar ôl y dyddiad yma.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr