Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Coppélia

Leo Delibes   Arweinydd

 

Mae i bob tegan ei stori, yn enwedig yn y gomedi gyfeiliorni swynol yma, yn gyfuniad ffraeth giamocs ac abracadabra, sy’n digwydd mewn gweithdy saer doliau. Mae’r hanes ysgafnfryd yma - hanes camadnabod a chariadon dryslyd - yn dilyn y ferch ddireidus Swanilda, ei chariadfab byrbwyll Franz a’r saer doliau hynod y Dr. Coppelius, yn fyw mewn coreograffi pefriol a sgôr sionc Delibes. Mae Coppélia i’r dim i’r rheini sy’n mynd i’r bale am y tro cyntaf, i deuluoedd ac i bawb.

 

 2.00yp

 

MatineeMatinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
 Rhengoedd 9, 13 £20.50 £10.25 £55.50
 Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £28.50 £14.25 £79.50
 Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £35.50 £17.75 £97.50
 Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £43.00 £21.50 £120.50
 Platinwm tocyn Haen 1 £50.50    

 Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 

 5.30yp & 7.00yp


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

 Rhengoedd 9, 13 £22.50 £11.25 £61.50
 Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £32.50 £16.25 £90.00
 Rhengoedd 10 & 12 (blaen)  Rheng 11 (ôl)  £37.50 £18.75 £103.50
 Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £45.00 £22.50 £124.50
 Platinwm tocyn Haen 1 £53.00    

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Gostyngiadau a chonsesiynau (ddim ar gael ar docynnau Platinwm) a ddim ar gael ar 23 a 27 Rhagfyr, 2.00yp
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2.00 yn rhatach.

Cynnig i Grwpiau o Blant
Mae modd prynu seddi mewn rhannau dethol o’r awditoriwm am £10.25 i’r sioeau sy’n dilyn yn unig). Dim ond 60 y perfformiad.

Dydd Sadwrn 17 Rhag 2.00yp – Coppelia
Dydd Mawrth 20 Rhag 2.00yp – Nutcracker
Dydd Gwener 23 Rhag 2.00yp– Nutcracker
Dydd Llun 27 Rhag 2.00yp – Swan Lake
Dydd Gwener 30 Rhag 2.00yp – Swan Lake

Cadeiriau Olwyn a Hynt
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ac un cydymaith: seddi am y pris isaf. Hyn a hyn o docynnau ar gael i ofalwyr dan gynllun Hynt. I godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Cynnig Ceiliog y Bore
Pob tocyn oedolyn pris llawn £5.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm) o’i godi erbyn 30 Hydref.  

Cynnig Ceiliog y Bore Arbennig Cyfeillion Dewi Neuadd Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn £6.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm) o’i godi erbyn 30 Hydref (£2.00 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma).    

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cynnig Arbennig i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £2.00 yn rhatach.

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

*Dim ond un consesiwn fesul archeb.

 
Bwciwch Nawr