Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Nutcracker

Tchaikovsky   Cyfansoddwr 


Mae’r enwocaf o blith y bales ffantasïol yn dechrau wrth iddi nosi ar Noswyl Nadolig.
Pan ddaw’n hanner nos, awn ar daith i fyd hudol lle mae rhywbeth dan wyneb popeth. Daw doliau yn fyw, mae Brenin y Llygod a’i fyddin yn brwydro â’r Tywysog, a theithiwn drwy Diroedd yr Eira i le llawn lledrith pan fydd pethau’n troi’n fwy hudolus fyth...

Dywedodd y beirniaid...
‘…the scenery turned the stage into a winter wonderland’

 

 2.00pm

 

MatineeMatinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
Rhengoedd 9, 13 £19.50 £9.75 £55.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £27.50 £13.75 £79.50
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £34.50 £17.25 £97.50
Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £42.00 £21.00 £120.50
Platinwm tocyn Haen 1 £49.50    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 

 5.30pm & 7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Rhengoedd 9, 13 £21.50 £10.75 £61.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £31.50 £15.75 £90.00
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £36.50 £18.25 £103.50
Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £44.00 £22.00 £124.50
Platinwm tocyn Haen 1 £52.00    

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Gostyngiadau a chonsesiynau (ddim ar gael ar docynnau Platinwm) a ddim ar gael ar 24 na 31 Rhagfyr
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cynnig i’r Cynta i’r Felin 
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £5 yn rhatach o’u codi erbyn 30 Medi.

Cynnig Arbennig i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £7 yn rhatach o’u codi erbyn 30 Medi (£2 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma).

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Dim ond un consesiwn fesul archeb.

 
Bwciwch Nawr