Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cinderella

Prokofiev   Cyfansoddwr


Hoff stori’r byd o blith straeon tylwyth teg carpiau i gyfoeth, lle gellir gwireddu breuddwydion – yn gymysgedd hudol o sgôr egnïol Prokofiev, coreograffi bywiog a gwisgoedd lliwgar. Tra mae ei mam wen wallgo ddrwg a’i merched difaners hithau’n ymbincio i fynd i’r Ddawns Frenhinol, ni all Cinderella ond breuddwydio am ddawnsio gyda’r pishyn o Dywysog. Yn ddiweddarach y noson honno, daw ei charpiau’n wisg befriol ac fe’i sgubir drwy hud i’r Ddawns. O’r ennyd honno mae’r Tywysog yn glaf gan gariad, mae hi’n taro’r hanner nos ac wedi darganfod un sliper grisial goll, rhaid iddo bellach gychwyn ar daith i gael hyd i’w gariad coll...

Bydd y clasur modern hudol yma’n swyno’r teulu i gyd.

 

 2.00pm

 

MatineeMatinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
Rhengoedd 9, 13 £19.50 £9.75 £55.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £27.50 £13.75 £79.50
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £34.50 £17.25 £97.50
Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £42.00 £21.00 £120.50
Platinwm tocyn Haen 1 £49.50    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 

 5.30pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Rhengoedd 9, 13 £21.50 £10.75 £61.50
Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £31.50 £15.75 £90.00
Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £36.50 £18.25 £103.50
Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £44.00 £22.00 £124.50
Platinwm tocyn Haen 1 £52.00    

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Gostyngiadau a chonsesiynau (ddim ar gael ar docynnau Platinwm) a ddim ar gael ar 24 na 31 Rhagfyr
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cynnig i’r Cynta i’r Felin 
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £5 yn rhatach o’u codi erbyn 30 Medi.

Cynnig Arbennig i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £7 yn rhatach o’u codi erbyn 30 Medi (£2 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma).

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934.

Dim ond un consesiwn fesul archeb.

 
Bwciwch Nawr