Coppélia

Perfformir gan Fale Gwladol Rwsiaidd Siberia I gyfeiliant a Cerddorfa Bale Gwladol Rwsia

Tchaikovsky   Cyfansoddwr 


Mae gan bob tegan stori, yn enwedig yn y gomedi gyfeiliorni swynol yma, cyfuniad ffraeth giamocs ac abracadabra, wedi’i lleoli mewn gweithdy saer doliau.

Mae’r hanes ysgafnfryd yma, hanes cam-adnabod a chariadon dryslyd, yn dilyn y ferch ddireidus Swanilda, ei chariadfab byrbwyll Franz a’r saer doliau hynod y Dr Coppelius, a choreograffi pefriog a sgôr fyw Delibes yn eu bywiogi.Mae Coppélia i’r dim i’r rheini sy’n mynd i’r bale am y tro cyntaf, i deuluoedd ac i bawb sydd rhyngddyn nhw. 

Meddai’r beirniaid...
“Dancing was sharp, precise and light of foot throughout…”

Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia

Ym 1981 y ffurfiwyd Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia a buan yr enillodd ei blwy yn un o gwmnïau bale blaenllaw Rwsia a chael y gair drwy’r gwledydd o draddodi perfformiadau aruthrol o raenus ac anarferol o ddwfn. Mae’r unawdwyr a’r corps de ballet yn odidog, yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth â’u gallu corfforol sy’n ddigon i fynd â’ch gwynt chi a’u gwisgoedd pefriol.

Sergei Bobrov Cyfarwyddwr Artistig
Anatoly Tchepurnoi Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a Phrif Arweinydd

*** Financial Times ‘neatly and zestily danced’

‘It is always a pleasure to bring the unique traditions of Russian Ballet to British audiences. Touring across the UK with a full company of dancers as well as highly skilled musicians is always exciting, for me, it is very special to have the power of a symphony orchestra bringing the choreography to life on stage.’ Sergei Bobrov

 

2.00pm

Matinee

Matinee 
Plentyn

(dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
Haenau 9, 13 £18.50 £9.25 £52.50
Haenau 10 & 12 (ôl) £26.50 £13.25 £76.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Tier 11 (ôl) £33.00 £16.50 £93.00
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £40.00 £20.00 £114.50
Platinwm tocyn Haen 1 £48.00    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 

7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Haenau 9, 13 £20.00 £10.00 £57.00
Haenau 10 & 12 (ôl) £30.00 £15.00 £85.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Haenau 11 (ôl) £35.50 £17.75 £100.50
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £42.50

£21.25

£120.00
Platinwm tocyn Haen 1 £50.00    

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Disgowntiau (heb fod ar gael ar Docynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach, cynnig ac eithrio 22, 29 Rhagfyr am 2.00pm. Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi am y pris isaf.

Hynt
Nifer gyfyngedig o docynnau ar gael ar hynt.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant
£2 oddi ar bob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw am docynnau Platinwm).

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

 
Bwciwch Nawr