Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Ruth Jones: Us Three

Dewch i dreulio noson yng nghwmni’r awdur teledu arobryn, yr actor enwebwyd am wobr BAFTA a’r nofelydd mae mynd mawr arni, Ruth Jones, a hithau’n ei chychwyn hi ar daith i ddathlu cyhoeddi ei nofel newydd sbon danlli grai Us Three.

Yn heigio gan y galon a’r ymdeimlad ar y cyd a enillodd i Ruth ei lle’n gadarn yn un o awduron a pherfformwyr comedi teledu mwya’i chenhedlaeth, nofel ddoniol, wefreiddiol a chalonogol ydi Us Three, am gymhlethdodau bywyd, grym cyfeillgarwch a sut y mae’n ein diffinio ni i gyd.

At Ruth yn fyw ar lwyfan daw cyfwelydd gwadd arbennig i gael sgwrs sy’n cyrraedd ymhell, yn sôn am y gwahaniaeth rhwng sgrifennu i’r sgrîn fach a nofel; celfyddyd creu cymeriadau bythgofiadwy, ei hysbrydoliaeth; y damcaniaethau lawer ar y daith bysgota a’r tu hwnt.

Mae Ruth Jones yn fwyaf adnabyddus ar gorn ei sgrifennu eithriadol ac arobryn i’r teledu, yn anad dim Gavin and Stacey BBC1, a sgrifennodd ar y cyd â James Corden a lle chwaraeodd ran Nessa Jenkins nad oedd diwygio arni.Yn fwyaf diweddar denodd y sioe gynulleidfa o dros ddeunaw miliwn i’r sioe Dolig arbennig oedd yn fawr ei chlod gan y beirniaid.Mae ei nofel début Never Greener bellach wedi gwerthu dros chwarter miliwn o gopïau ac roedd yn rhif un yng ngwerthwyr gorau’r Sunday Times am bymtheg wythnos.

Peidiwch, da chi, â cholli’r noson galonogol a chofiadwy yma yng nghwmni un o hoff awduron y genedl.

Cyflwynir yn falch gan Fane ar y cyd â Transworld.

 
 Llyfr a Thocyn - Stalau £33.00
 Pris Safonol - Pob maes arall £25.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Cofiwch na fydd tocyn mantais Hynt DDIM yn cynnwys llyfr.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo