Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Gŵyl Ukulele Caerdydd

Mae’r Ukulele Wolves yn falch o gyflwyno eu 7fed Gŵyl Ukulele flynyddol.   Bydd bandiau ukulele o dde Cymru, Gorllewin Lloegr, Canolbarth Cymru a Chanolbarth Lloegr yn perfformio yn ogystal â'n Bleiddiaid ein hunain. Mae'r llyfr caneuon ar gyfer y Sesiwn Jam Mawr ar gael i'w lawrlwytho o Facebook neu o'r wefan: www.ukulelewolvescardiff.co.uk 

Gwahoddir chwaraewyr a'r cyhoedd i wrando neu ymuno wrth ganu llawer o ganeuon poblogaidd.  Bydd cerddoriaeth a geiriau yn cael eu harddangos ar sgrin fawr. 

Mae’r Ukulele Wolves yn cwrdd yn nhafarn y Wolf's Castle, Llanisien bob nos Lun o 7.30pm tan 10.00pm, gyda chwaraewyr o bob gallu.  Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

 
 Pris Safonol £3.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

 
Wedi’i ganslo