Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Walk Right Back - AILDREFNU

Ar ôl teithiau aruthrol werthodd bob tocyn, mae Walk Right Back YN EI ÔL! Gan gynhyrchwyr That'll be the Day, mae’r sioe’n adrodd stori deuawd mwyaf llwyddiannus yr oesoedd - The Everly Brothers. 

Yn cynnwys hits fel Bye Bye LoveAll I Have To Do Is Dream a Cathy’s Clown, mae’r ddrama gerdd gyngerdd ddihafal yma’n cydweu stori wych, drist ond ogoneddus The Everly Brothers â’r “cytgordiau o’r nef” nodweddiadol hynny. 

Gewch chi ddilyn y brodyr yn esgyn i enwogrwydd, drwy eu cynnen ddeng mlynedd hyd at yr aduno bendigedig a’u rhoes yn ôl i’r byd ac at ei gilydd.

Gwefan Walk Right Back Walk Right Back Facebook | Walk Right Back Twitter 

 
  • Standard Price: £27.50
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr