Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Owen Money's Juke Box Heroes III - AILDREFNU

Yn dilyn llwyddiant sgubol Owen Money’s Jukebox Heroes yn 2016, ac wedyn Owen Money’s Jukebox Heroes II yn 2018, dyma Owen Money yn ei ôl ac i’w ganlyn sioe eto’n heigio gan ddawn yn cynnwys cerddoriaeth ei sioeau poblogaidd dros y Sul ar BBC Wales - ac wrth gwrs ei fath dihafal o gomedi a’r ‘Cellwair Cymreig’!

Ydych wir, yn llygad eich lle - Owen Money’s Jukebox Heroes III ….

Bydd ei fand tan gamp ‘The Travelling Wrinklies’ yn ymuno ag Owen ar lwyfan i gyfeilio i deyrngedau digon i fynd â’ch gwynt chi i rai o chwedlau Byd Cerdd …

Bydd Owen a’r band yn cyfeilio i ganu syfrdanol Alex John i aildanio seiniau arloesol y Beach Boys …

Gewch chi ddisgwyl cael eich llorio o glywed Katie Mittell yn talu teyrnged aruthrol i Chwedlau Mwyaf Canu’r Enaid megis Aretha Franklin, Etta James a Nina Simone

Daw Jeff Phillips i’r llwyfan yn Neil Diamond o’i gorun i’w sawdl …

‘Dyna hen ddigon o arwyr’ – ond na, un bach eto! … 

Mae Sara Jones yn hyrddio i’r llwyfan mewn portread bendigedig o Miss Tina Turner.

      
   
 
  • Pris Safonol: £20.50
  • Myfyrwyr: £18.50
  • Pobl anabl ag un cydymaith: £18.50 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £2 oddi ar bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr