Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

James Martin Live

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Y PEN-COGYDD O FRI JAMES MARTIN YN EI CHYCHWYN HI
AR DAITH YN 2022

Mae’r pen-cogydd o fri James Martin yn ei chychwyn hi ar daith newydd sbon danlli grai yn 2022.

Bydd James Martin Live yn rhoi tro am ddeunaw o drefi a dinasoedd yn ngwledydd Prydain a’i wêl yn difyrru’r gynulleidfa ag arddangosiadau byw a thasgau coginio, gan gynnwys gwesteion pur arbennig.

Ac mae’r sioe gyffrous sy’n mynd ar garlam yn cynnwys oed yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd nos Iau, Mawrth 17.

Mae James yn difyrru ac yn addysgu cenhedloedd Prydain ers agos i ddeng mlynedd ar hugain â’i fedrau coginio deheuig, ar sgrîn a thrwy ei lyfrau coginio sy’n gwerthu fel slecs.

Yn dilyn llwyddiant aruthrol ei deithiau cynt, yn James Martin Live caiff y cynulleidfaoedd ddisgwyl cael eu syfrdanu, a James yn hwylio seigiau dynnith ddŵr o’u dannedd ac at hynny tameidiau dros ben o hwyl a chwerthin yn y wledd ddanteithiol yma.

Ac mae’n awchus i gychwyn.

“I love going out on tour so I’m really excited to be announcing brand new shows for 2022,” meddai James.

“We’ve had some really great fun with tours in the past.Of course, I’ll be cooking and trying to teach everyone some tips and tricks but fear not, there will be plenty of humour injected into these shows so prepare to have a really good night out.”

 
  • Pris safonol: £38 | £41.50 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £38 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr