Gŵyl Ukulele Caerdydd

Mae’r Ukulele Wolves yn falch o gyflwyno eu 7fed Gŵyl Ukulele flynyddol.   Bydd bandiau ukulele o dde Cymru, Gorllewin Lloegr, Canolbarth Cymru a Chanolbarth Lloegr yn perfformio yn ogystal â'n Bleiddiaid ein hunain. Mae'r llyfr caneuon ar gyfer y Sesiwn Jam Mawr ar gael i'w lawrlwytho o Facebook neu o'r wefan: www.ukulelewolvescardiff.co.uk 

Gwahoddir chwaraewyr a'r cyhoedd i wrando neu ymuno wrth ganu llawer o ganeuon poblogaidd.  Bydd cerddoriaeth a geiriau yn cael eu harddangos ar sgrin fawr. 

Mae’r Ukulele Wolves yn cwrdd yn nhafarn y Wolf's Castle, Llanisien bob nos Lun o 7.30pm tan 10.00pm, gyda chwaraewyr o bob gallu.  Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

 
 Pris Safonol £3.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

 
Dim tocynnau ar ôl