Dick ac Angel

Dyma i chi Dick ac Angel Strawbridge, sêr cyfres deledu hit Sianel 4 Escape to the Château,  yn ei chychwyn hi yn 2020 ar eu taith theatr gyntaf erioed yn Dick & Angel – Dare To Do It!.    

Bellach ers rhai blynyddoedd mae anturiaethau Dick ac Angel yn cyfareddu miliynau o wylwyr drwy’r byd yn grwn ond mae gan Dick - y Lefftenant-gyrnol wedi ymddeol, y peiriannydd a’r pen-cogydd - ac Angel, ei wraig o ddylunydd, ragor o hanesion i’w hadrodd sydd heb eto’u traethu. 

Caiff cynulleidfaoedd y cyfle i gael cip cyfareddol ar beth ysbrydolodd y tîm gŵr a gwraig, a syrthiodd mewn cariad yn 2010, i roi bywyd o’r newydd i’w castell lledrithiol, y Château-de-la-Motte Husson a’i droi’n fusnes llewyrchus sy’n datblygu byth a hefyd, fel y mae heddiw.

 ‘Pâr od’ meddech chi - fe ddichon yn wir, ond mae gan y ddau garismatig stori garu i’w rhannu sy’n datgelu sut y daethon nhw i ben mewn castell hardd, gyda theulu hardd, mewn rhan hardd o Ffrainc.

Yn ystod y noson ofnadwy o ddifyr yma, mae’r ddau’n egluro pwy ydyn nhw, o ble daethon nhw, sut cwrddon nhw a pham ddaru nhw feiddio’i wneud! 

 
 Pris Safonol £25 | £27 | £29.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444).  seddir's stalau @
£25 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr