Beth Hart

Dyma’r seren canu’r felan a roc Beth Hart a enwebwyd am Wobr Grammy yn dod â’i llais rhyfeddol i Neuadd Dewi Sant nos Fercher 12 Chwefror 2020 i gefnogi ei halbwm  newydd y bu mawr edrych ymlaen ato War in My Mind

Pan fydd Beth yn canu yn ei haraflais dihafal Arfordir Gorllewin America,  mae clociau’n stopio, calonnau’n dawnsio a gwallt bach yn pigo. Mae’r Califforniad carismatig yn tour-de-force go iawn ar lwyfan, ac mor real fyw fyth ag y bo modd. Mewn diwydiant cerddoriaeth llawn cynhyrchu sglein a sesiynau tynnu lluniau wedi’u caboli, dyma i chi un artist sy’n ddiffuant, yn rhannu ei chyfrinachau tywyllaf ac yn eich gwahodd i ddod arni ar y daith. 

Meddai Beth: “More than any record I've ever made, I'm more open to being myself on these songs. I've come a long way with healing, and I'm comfortable with my darknesses, weirdnesses and things that I'm ashamed of – as well as all the things that make me feel good."

 
 Pris Safonol (Uchafswm o 4 tocyn y pen  £43 | £48

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr